Teija Miller vastasi talousvaliokunnan finanssialan sääntelyä koskevista asioista – nyt hän käsittelee samoja lainsäädäntöehdotuksia FA:n johtavana lakimiehenä

Teija Miller seuraa FA:ssa muun muassa arvopaperimarkkinoita, yritysvastuuta sekä kilpailulainsäädäntöä, johon liittyy edunvalvonnan lisäksi sen varmistaminen, että FA:n toiminta on kilpailuoikeudellisesti asianmukaista.
  • Teija Miller on aloittanut Finanssiala ry:ssä (FA) johtavana lakimiehenä.
  • Millerin vastuualueita ovat muun muassa arvopaperimarkkinat, sijoittajansuoja ja kilpailuoikeus.
  • Ennen FA:ta Miller on työskennellyt muun muassa eduskunnan talousvaliokunnan valiokuntaneuvoksena.

Elokuun alussa FA:n johtavana lakimiehenä aloittaneen Teija Millerin vastuualueita ovat muun muassa arvopaperimarkkinat, sijoittajansuoja ja kilpailuoikeus.

”Seuraan FA:ssa muun muassa arvopaperimarkkinoita ja yritysvastuuta. Lisäksi vastuullani on kilpailulainsäädäntö, johon liittyy paitsi edunvalvontaa, myös sen varmistaminen, että finanssialan yrityksiä edustavan järjestön toiminta on kilpailuoikeudellisesti asianmukaista.”

Ennen FA:ta Miller työskenteli eduskunnan talousvaliokunnan valiokuntaneuvoksena ja sitä ennen valtioneuvostossa lainvalmistelijana. Uudella työpöydällä on siis tuttuja aiheita: valtaosa finanssialaa koskevasta sääntelystä menee talousvaliokunnan kautta.

Miller on vastannut talousvaliokunnan finanssialaa koskevien luonnosten laatimisesta. Vuosikymmenen merkkipaalun kohdalla hän totesi ”haluavansa tehdä jotain muutakin välillä.”

Huoli lainvalmistelun näkymistä

Eduskunnan työ on kiireistä normaalioloissakin, mutta pandemia ja muuttunut turvallisuusympäristö ruuhkauttivat valiokunnat. Valtioneuvoston lainvalmistelijoiden ammattitaidon merkitys korostuu kiiretilanteissa.

”Asiansa osaava ministeriön esittelijävirkamies on kultaakin kalliimpi. Silti varsinaiseen lainvalmistelutyöhän keskittyviä virkamiehiä näyttää olevan koko ajan vähemmän ja suuriakin lainsäädäntökokonaisuuksia on harvalukuisen henkilöjoukon harteilla”, Miller sanoo.

FA on kiinnittänyt huomiota lainvalmistelun laatuun ja muun muassa kaivannut kattavampia arvioita säädöshankkeiden vaikutuksista. Myös Miller näkee kehittämisen varaa erityisesti siinä, miten lainvalmisteluprosessissa olisi hyvä olla tarkistuskohtia nykyistä varhaisemmassa vaiheessa esimerkiksi vaikutusten arvioinnin asianmukaisuuden suhteen.

”Lainsäädännön pitäisi olla väline määrätyn lopputuleman saavuttamiseen. On omituista, jos tehdään lainsäädäntöä epävarmoina siitä, minkälaisia vaikutuksia sillä on. Jos vaikutusarvioiden asianmukaisuuden tarkastelu tehtäisiin varhaisemmassa vaiheessa, saataisiin sääntelyä ja keinovalikoimaa ohjattua paremmin oikeaan suuntaan.”

Oikeustieteiden lisensiaatilla on kokemusta myös muista, kuin lainvalmistelijan töistä.

”Olin opiskelijavaihdossa Italiassa ja jäinkin sille tielle viideksi vuodeksi asianajoon. Toimiston seniorit avasivat oikeusjärjestelmän erityispiirteitä, kun ajeltiin käräjille ympäri Lombardiaa. Avartava kokemus.”

Vapaa-ajan harrastuksista rakkain on viime talvena, 17 vuoden tauon jälkeen aloitettu hiihto.

”Se vei yllättäen mukanaan. Nyt on skatea ja skiniä ja vaikka mitä ulkovarasto täynnä. Meillä lasketaan päiviä hiihtohallin avautumiseen.”

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan