Tela: Koronavirus ei vaikuta työeläkkeiden maksamiseen

Työeläkkeiden myöntäminen ja maksaminen sujuu normaalisti koronavirustilanteesta huolimatta, kertoo Työeläkevakuuttajat Tela. Tela korostaa, että työeläkevakuuttajat ovat velvoitettuja jatkamaan toimintaansa kaikissa tilanteissa, myös poikkeusolojen aikana.

Koronavirusepidemian vaikutukset työeläkkeiden rahoitukseen liittyvät pääosin työllisyyteen. Jos epidemia johtaa merkittäviin lomautuksiin tai irtisanomisiin, voivat perittävät työeläkemaksut jäädä arvioitua matalammiksi. Tällaisessa tilanteessa eläkejärjestelmän puskurirahastoja käytettäisiin enemmän.

Pörssikurssit ovat romahtaneet ympäri maailmaa. Työeläkevakuuttajien sijoituksista lähes puolet on osake- ja osaketyyppisissä sijoituksissa, joten muutokset osakemarkkinoilla vaikuttavat myös työeläkesijoitusten määrään.

Vuosi 2019 oli työeläkevakuuttajille ennätyshyvä sijoitusvuosi, ja työeläkevarat olivat vuoden lopussa noin 215 miljardia euroa. Hyvien sijoitustuottojen ansiosta myös yksityisalojen työeläkevakuuttajien vakavaraisuus eli kyky kohdata sijoitustoiminnan riskejä oli vuodenvaihteessa vahvalla tasolla.

Työeläkevakuuttajat Tela päivittää seurantasivulleen uusimman tiedot koronaviruksen vaikutuksista työeläkealaan. Lue lisää.