Tela: Suomalaisten työeläkevarat on sijoitettu vastuullisesti – työeläkevakuuttajat huomioivat myös luonnon monimuotoisuuden

Luonnon monimuotoisuuden edistäminen ja luontokadon ehkäiseminen ovat nousseet yhä vahvemmin vastuullisen sijoittamisen agendalle. Kuva: Rene Notenbomer / Shutterstock
  • Työeläkevakuuttajat Telan analyysin mukaan 60–97 prosenttia suomalaisten työeläkevaroista on sijoitettu vastuullisesti.
  • Analyysi tarkastelee varojen sitoutumista merkittävimpiin kansainvälisiin vastuullisuussitoumuksiin.
  • Yksityisen ja julkisen alan työeläkevakuuttajien sijoitusvarallisuus oli vuoden 2023 lopussa 251 miljardia euroa.

Valtaosa suomalaisten työeläkevaroista on sijoitettu vastuullisesti. Työeläkevakuuttajat Telan analyysista ilmenee, että sitoumuksesta tai hankkeesta riippuen vähintään 60–97 prosenttia työeläkesektorin 251 miljardin sijoitusvaroista on edistämässä vastuullisen sijoittamisen yhteistyöhankkeita.

”Useille institutionaalisille sijoittajille, kuten eläkeyhtiöille, vastuullinen sijoittaminen on Suomessa jo arkipäivää. Ilmastotoimien ohella sijoituskohteilta vaaditaan myös luonnon monimuotoisuuden huomioimista”, muistuttaa Finanssiala ry:n eläkeasioista vastaava johtaja Mikko Kuusela.

Työeläkevakuuttajat ovat mukana lukuisissa vastuullista sijoittamista edistävissä sitoumuksissa. Uutena mittarina tarkasteluun on nostettu Nature Action 100 -aloite, jonka tavoitteena on edistää yritysten toimia luontokadon kääntämiseksi.

”Luontokadon ehkäiseminen on noussut yhä vahvemmin vastuullisen sijoittamisen agendalle. Olemalla mukana suurten institutionaalisten sijoittajien yhteisissä aloitteissa työeläkevakuuttajat voivat vaikuttaa keskeisten, ympäristövaikutuksiltaan merkittävien yritysten toimintaan”, sanoo Telan analyytikko Kimmo Koivurinne tiedotteessa.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan