Tela: Työeläkevarat kasvoivat 2,3 miljardia vuoden kolmannella neljänneksellä

Suomalaisten työeläkevaroja oli 198,9 miljardia euroa vuoden kolmannen neljänneksen päättyessä. Globaalin talouskasvun kiihtyminen ja siten rahoitusmarkkinoiden positiivinen vire on vuoden 2017 aikana näkynyt työeläkevakuuttajien hyvinä sijoitustuottoina. Varojen määrä nousi kolmannen neljänneksen aikana 2,3 miljardilla. Tiedot käyvät ilmi Työeläkevakuuttajat Telan tilastoanalyysistä.

Sijoitusten tuotto oli positiivinen kaikissa eri sijoituslajeissa. Parhaimmat tuotot saatiin jälleen osakemarkkinoilta. Reaalinen sijoitustuotto vuoden alusta oli 5,3 prosenttia. Osakesijoitusten reaalituotto oli 9,7 prosenttia. Suomi ja muu euroalue jatkoivat osuutensa kasvattamista koko sijoitusomaisuudesta.

Telan analyytikon mukaan keskuspankkien elvyttävällä rahapolitiikalla on ollut merkittävä vaikutus eläkevarojen kasvuun.

”Kevyellä rahapolitiikalla on ollut myönteisiä vaikutuksia eläkevakuuttajille niin rahoitusmarkkinoiden kuin reaalitalouden positiivisen kehityksen ansiosta”, kertoo Peter Halonen Telan tiedotteessa.

Eläkevaroja koskeva Telan tilastoanalyysi sisältää tiedot eläkevakuutusyhtiöiden, eläkekassojen, eläkesäätiöiden, Kelan toimihenkilöiden eläkerahaston, Kevan, Kirkon eläkerahaston, Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen, Merimieseläkekassan, Suomen Pankin Eläkerahaston ja Valtion Eläkerahaston sijoitustoiminnasta. Tilastoissa on mukana vain lakisääteinen työeläketurva.

Analyysi kokonaisuudessaan