Tela: Työeläkevarat laskivat kahdella miljardilla eurolla – vaikeasta maailmantilanteesta huolimatta varat ovat pysyneet vakaalla tasolla

Työeläkevarojen analysoimisessa on tärkeää muistaa pitkän aikavälin kehityksen tulokset. Laskun taustalla on pörssilistattujen osakkeiden ja korkosijoitusten heikko kehitys. Kuva: Shutterstock
  • Suomalaisten työeläkkeiden rahoituksessa käytettävät eläkevarat laskivat 2 miljardilla eurolla vuoden kolmannen neljänneksen aikana, uutisoi Työeläkevakuuttajat Tela.
  • Varoja oli syyskuun lopussa 237 miljardia euroa.
  • Laskua aiheutti pörssilistattujen osakkeiden ja korkosijoitusten heikko kehitys. Hajauttaminen toimi kuitenkin tappioiden lieventäjänä.
  • Vaikeasta maailmantilanteesta huolimatta varat pysyivät pitkälti samalla tasolla kuin kesäkuun lopussa.
  • Tela selvitti syksyllä suomalaisten tietämystä eläkejärjestelmästä Kantar Publicin kyselytutkimuksen avulla.

Työeläkevarat laskivat heinä-syyskuussa 2 miljardilla eurolla. Syyskuun päättyessä varoja oli 237 miljardia euroa.

Telan analyytikko Kimmo Koivurinne kertoo tiedotteessa, että työeläkesijoitusten tappiot olivat edelleen maltillisia, kun huomioidaan maailmantilanne. Vuosi on jatkunut sijoitusmarkkinoilla epävakaana. Korkopolitiikan kiristyminen, Euroopan energiakriisi, Ukrainassa jatkuva sota ja heikot talousnäkymät näkyivät sijoitusmarkkinoilla yleisenä riskin vähentämisenä. Varojen supistumisesta huolimatta työeläkejärjestelmän rahoitus on kestävällä pohjalla.

Työeläkesijoittajien tappiota lievensi sijoitusten omaisuuslajikohtainen ja maantieteellinen hajauttaminen, joka loivensi kolmannen vuosineljännen varoja.

”Hajautus lievensi heikkona jatkuneen sijoitusvuoden vaikutusta työeläkevaroihin. Likvidit omaisuuslajit eli noteeratut osakkeet ja joukkovelkakirjat ovat olleet selvästi tappiollisia. Pörssin ulkopuoliset sijoitukset kuten kiinteistö- ja pääomasijoitukset sekä listaamattomat osakesijoitukset tarjosivat edelleen hiukan positiivista nimellistuottoa. Näiden sijoitusten tappiot ovat tulevina kuukausina mahdollisia”, pohtii Koivurinne.

Eläketietoudessa parantamisen varaa

Suomalaisten työeläkejärjestelmän tietämystä selvittänyt kyselytutkimus arvio, että parannettavaa löytyy. Tulosten mukaan tietämys, siitä onko työeläkevarojen sijoitustuotoilla vaikutusta kuukausittain maksettavaan työeläkkeen suuruuteen, oli hieman heikkoa tasoa. Koivurinne kertoo, että hieman yli puolet vastaajista tiesi, että sijoitustuotoilla ei ole vaikutusta työeläkkeen määrään. Peräti 31 prosenttia ei osannut arvioida asiaa, ja 14 prosenttia luuli, että tuotot vaikuttavat eläkkeen määrään. Kyselytutkimuksen tarkempiin tuloksiin pääset tutustumaan linkin kautta.

Tulosten pohjalta Tela painottaa, että varojen rooli suomalaisten työeläkkeiden rahoittamisessa kasvaa väestön ikääntymisen takia, mutta varat tai niiden tuotot eivät vaikuta kenenkään kuukausieläkkeeseen.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan