Tela: Työeläkevarojen määrä kasvoi vuodessa noin 8,4 miljardia

Suomalaisten työeläkevarat ovat kasvaneet edellisvuoden lopusta viime vuoden loppuun noin 8,4 miljardia euroa. Kokonaismäärä oli 180,9 miljardia euroa.

Varoista lähes puolet, 88,5 miljardia, oli osakkeissa ja osaketyyppisissä sijoituksissa, korkosijoituksissa 75,3 miljardia sekä kiinteistösijoituksissa 17,1 miljardia euroa. Tiedot ilmenevät Työeläkevakuuttajat Telan tilastoanalyysistä

Telan analyytikko Peter Halosen mukaan eläkesijoituksille saatiin viime vuonna hyviä tuottoja, erityisesti osakkeista ja kiinteistöistä.

Varojen kasvua hillitsi osaltaan se, että varoista maksettiin eläkkeitä ulos enemmän kuin työeläkemaksuista saatiin kerättyä eläkejärjestelmään sisään.

Jatkossa yhä useampi eläke-euro maksetaan rahastoista. ”Eläkemenon rahoittamisen kriittisimmät vuodet ovat edessä seuraavan kymmenen vuoden aikana”, Peter Halonen toteaa.

Työeläkkeitä maksettiin Suomessa viime vuonna noin 25 miljardia euroa. Eläkevaroista tästä rahoitettiin noin 900 miljoonaa euroa, loput katettiin työnantajilta ja työntekijöiltä sekä yrittäjiltä kerätyillä työeläkemaksuilla ja valtionosuuksilla.

Telan johtava ekonomisti Reijo Vanne muistuttaa, että maksuilla ja sijoitustuotoilla on tiivis yhteys eläkkeiden rahoituksessa.

Rahastoinnin keskeinen tavoite on pitää eläkemaksut pysyvästi matalammalla tasolla kuin silloin, jos kaikki eläkkeet rahoitettaisiin vain kerätyillä maksuilla.

Analyysi sijoitusvarojen määristä ja kohdentumisesta löytyy Telan verkkosivuilta osoitteesta www.tela.fi/tyoelaketalous/sijoitustilastot_ja_analyysit/sijoitusvarojen_yhteenvedot