Telan analyysi: Valtaosa työeläkevaroista on sijoitettu vastuullisesti

Telan analyysi tarkastelee vastuullista sijoittamista kolmesta näkökulmasta erilaisten kansainvälisten sitoumusten kautta. Kuva: Shutterstock
  • Valtaosa työeläkevaroista on sijoitettu vastuullisuusperiaatteita noudattaen, selviää Työeläkevakuuttajat Telan analyysista.
  • Kaikkien työeläkevakuuttajien 255 miljardin euron varallisuudesta vähintään 245 miljardia, siis 96 prosenttia, on sijoitettu YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaisesti.
  • Analyysissa tarkasteltiin myös sijoituskohteisiin vaikuttamista ja sijoittajien yhteistyötä sekä ympäristövaikutusten mittaamista ja raportointia.

Valtaosa suomalaisten työeläkevaroista on sijoitettu vastuullisesti, ilmenee Työeläkevakuuttajat Telan analyysista. Analyysi tarkastelee vastuullista sijoittamista kolmesta näkökulmasta erilaisten kansainvälisten sitoumusten kautta.

”YK:n tukemat vastuullisen sijoittamisen periaatteet ovat merkittävin kansainvälinen sitoumus ja perusta työeläkevarojen vastuulliselle sijoittamiselle. Lähes koko työeläkevarallisuus on sijoitettu niiden mukaisesti”, kertoo Telan analyytikko Kimmo Koivurinne tiedotteessa.

Analyysin perusteella 255 miljardin euron eläkevaroista peräti 96 prosenttia on sijoitettu YK:n periaatteiden mukaisesti. Periaatteet tarkoittavat, että sijoitustoiminnassa sitoudutaan huolehtimaan ympäristöstä, yhteiskuntavastuusta ja hyvästä hallintotavasta eli niin sanotuista ESG-tekijöistä.

Kaksi muuta analyysissa tarkasteltua tapaa toteuttaa vastuullista sijoittamista ovat sijoituskohteisiin vaikuttaminen ja sijoittajien yhteistyö sekä ympäristövaikutusten mittaaminen ja raportointi.

”Valitsimme tarkasteluun YK:n tukeman vastuullisen sijoittamisen kehikon lisäksi erilaisia merkittäviä kansainvälisiä vaikuttamishankkeita sekä ympäristövaikutusten mittaamisen ja raportoinnin sitoumuksia. Näin saadaan riittävän monipuolinen kuva vastuullisen sijoittamisen tavoitteista ja käytännön toteutuksesta työeläkejärjestelmässä”, Koivurinne kertoo.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan