Telan Siimes huolissaan väestön ikääntymisestä ja tulevien eläkkeiden rahoituksesta

Suomen ja Euroopan vähenevä ja vanheneva väestö aiheuttaa huolia työeläkkeiden rahoitukselle ja koko hyvinvointiyhteiskunnalle, varoittaa Työeläkevakuuttajat Telan toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes. Siimeksen mukaan väestöpolitiikasta tulisi käydä aktiivista keskustelua koko Euroopassa.

”Väestörakenteeseen vaikuttavat syntyvyys, maahanmuutto ja kuolleisuus, jotka kaikki ovat tällä hetkellä jäsenmaiden yhteisiä suuria haasteita”, Siimes totesi Telan järjestämässä EU:n tulevaisuutta käsittelevässä seminaarissa.

Siimeksen mukaan nyt on aika keskustella, miten viisaimmin tuetaan esimerkiksi syntyvyyttä ja työperäistä maahanmuuttoa. Vaikutuksia saadaan aikaan hitaasti, ja siksi ratkaisuja on pohdittava ajoissa.

”Työn ja perhe-elämän yhteensovittamisella sekä nuorten naisten asemalla työelämässä on iso merkitys. Hoivavastuu lapsesta jatkuu vauva-ajan jälkeenkin vielä pitkään samaan aikaan, kun tehdään aktiivisesti töitä. Siihen elämänvaiheeseen tarvitaan joustoja”, Siimes toteaa.

Myös työperäistä maahanmuuttoa tulee Siimeksen mielestä vahvistaa. Nykyisellä syntyvyydellä Suomen väestömäärä alkaisi pienentyä jo 2030-luvulla. Eläketurvakeskus on arvioinut, että 6000–7000 ihmisen kasvu Suomen vuotuisessa nettomaahanmuutossa paikkaisi laskeneen syntyvyyden vaikutukset työeläkejärjestelmässä.