Telan tutkimus: Eläkejärjestelmällä vahva kannatus – järjestelmä tunnetaan valitettavan huonosti

Valtaosa suomalaisista kannattaa työeläketurvan kahta ydinpiirrettä: pakollisuutta ja ansioperusteisuutta. Kuva: Shutterstock
  • Suomalaisista 82 prosenttia on sitä mieltä, että eläkkeen suuruuden pitää perustua työuran aikaisiin ansioihin, selviää Työeläkevakuuttajat Telan kyselytutkimuksesta.
  • Tämä on periaate nykyisessä työeläkejärjestelmässä.
  • Työntekijän eläkevakuutuksen pakollisuutta kannattaa 78 prosenttia.
  • Tutkimuksesta selviää myös, että osa eläketurvan eduista tunnetaan valitettavan heikosti.

Valtaosa suomalaisista kannattaa työeläketurvan kahta ydinpiirrettä: pakollisuutta ja ansioperusteisuutta. Asia selviää Telan kyselytutkimuksesta.

”Työeläkkeen keskeisistä periaatteista päätettiin järjestelmää perustettaessa 60 vuotta sitten. On hyvä huomata, että nuo valinnat tuottavat hyvää ja kestävää eläketurvaa myös tämän päivän yhteiskunnassa, jossa työ ja työmarkkinat ovat muutoksessa”, sanoo toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes Telan tiedotteessa.

Tutkimuksessa selvitettiin myös ihmisten tietämystä eläkejärjestelmästä. Parhaiten suomalaiset tuntevat vanhuuseläkkeen ja työeläkkeen kertymiseen liittyviä asioita. Muita työeläke-etuuksia tunnetaan kuitenkin huonommin.

Esimerkiksi vain 38 prosenttia vastaajista tiesi, että työeläketurva kattaa myös perhe-eläkkeet. Vain 31 prosenttia liitti työeläketurvaan myös ammatillisen kuntoutuksen työkyvyttömyyden uhatessa.

Nuorten luottamus horjuu

Nuorten keskuudessa järjestelmän kannatus on kokonaiskannatusta heikompaa. Ansioperustaisuutta kannattaa 18-39-vuotiaista 63 prosenttia, kun kaikilla vastaajilla luku on 82 prosenttia. Pakollisuudessa ero on pienempi: 68 prosenttia kannattaa, kun koko vastaajajoukolla luku on 78 prosenttia.

Tutkimuksen tuloksista keskustellaan Telan Eläkejärjestelmän koeajo -tilaisuudessa keskiviikkona 28.9.2022 kello 15.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan