Terveydenhuollon asiakirjat pois ilmastoa pilaamasta

Satojatuhansia terveydenhuollon asiakirjoja kulkee vuosittain eri terveydenhuollon yksiköiden, Kelan, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin ja työeläke- ja vahinkovakuutusyhtiöiden välillä. Lääkärinlausuntoja ja erilaisia todistuksia tarvitaan mm. etuus-, eläke- ja korvauspäätösten tekemiseen sekä ajokorttien myöntämiseen. Tällä hetkellä tiedot kulkevat useimmiten paperilla. Finanssiala ry, Kela, Trafi sekä sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ovat julkaisseet yhteisen kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksen terveydenhuollon asiakirjojen digitalisoimiseksi.

Toimenpidesitoumuksen tavoitteena on asiakirjojen digitalisoinnin avulla pienentää toiminnasta aiheutuvaa hiilijalanjälkeä, lisätä asiakkaiden yhdenvertaisuutta ja parantaa resurssitehokkuutta. Terveydenhuollon asiakirjojen prosessikuvauksia on tehty yhteistyössä Finanssiala ry:n jäsenten Elon, Ilmarisen, Varman, Ifin ja LähiTapiolan kanssa. Toimenpidesitoumuksen tehneiden osapuolten tavoitteena on digitalisoida terveydenhuollon asiakirjojen, kuten lääkärinlausuntojen ja todistusten, välittäminen mahdollisimman kattavasti.

”Yhteistyötä tarvitaan prosessien yhteensovittamisessa ja tietojärjestelmien kehittämisessä. Kumppanuus, toimenpidesitoumuksen teko ja tavoitteisiin pääseminen edellyttävät laaja-alaista yhteistä kehittämistä. Toimenpidesitoumus tuo ilmaston, hyvinvoinnin ja asiakastyytyväisyyden näkökulmat osaksi digitalisaation toimeenpanoa”, toteavat toimenpidesitoumuksen tehneet osapuolet.

Automatisointi nopeuttaa dokumenttien käsittelyaikaa

Terveydenhuollon asiakirjojen digitalisoinnilla on alustavien laskelmien mukaan saavutettavissa laajasti erityyppisiä hyötyjä. Automatisoitu käsittely nopeuttaa terveydenhuollon dokumenttien käsittelyaikaa ja läpimenoa eri toimijoiden prosesseissa. Prosessin kokonaiskesto pienenee, päällekkäisyyksiä poistuu, paperilomakkeiden määrä ja paperisten asiakirjojen käsittelytyö vähenee ja postitusten määrä putoaa. Tehostuminen pienentää toiminnan ilmastovaikutusta hiilijalanjäljen pienenemisen kautta.

Terveydenhuollon asiakirjojen välittämisestä aiheutuvat kustannukset alenevat mm. ajansäästön ja toiminnan tehostumisen sekä logistiikka- ja materiaalisäästöjen kautta. Asiakastyytyväisyys paranee asioinnin keston lyhentymisen myötä samalla kun asiakkaan aikaa ja vaivaa säästyy. Sähköistyvän palvelun myötä virheet vähenevät ja luotettavuus paranee. Palvelu on saatavilla myös ajasta ja paikasta riippumatta.

Toimenpidesitoumuksessa selvitetään uudistuksen ilmastovaikutukset laskemalla asiakirjojen välityksen hiilijalanjälki ja seuraamalla sen muuttumista vuosittain digitalisoinnin asteen perusteella. Laskennassa huomioidaan kaikilta osapuolilta asiakirjaliikenteen päästöt (arkistointi, postitukset, paperi) sekä toimijakohtaisesti esim. asiointimatkat tai työaika. Osana selvitystä tutkitaan myös muiden muuttujien mukaan ottamista seurantaan. Laskelmat saavutettavista hyödyistä ja digitalisoinnin vaikutuksista valmistuvat syksyllä, ja tuloksista raportoidaan vuosittain.

Toimenpidesitoumuksen tavoitteena on edistää palvelujen viisasta ja tehokasta kehittämistä ympäristön, ilmaston, hyvinvoinnin ja talouden kannalta. Samalla osallistutaan myös ilmastotalkoisiin hiilijalanjäljen pienemisen kautta. Digitalisaation avulla tavoitellaan myös kansalaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia hyvinvointiin palvelujen paremmalla saavutettavuudella ja asiakastyytyväisyyden parantumisella.

Lisätietoja:

Finanssiala ry: Kehityspäällikkö Timo Tuominen 020 7934218, viestintäpäällikkö Kristiina Siikala puh. 020 793 4273

Kela: Strategiapäällikkö Heli Korhola puh. 0400 963 819.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi: Kehityspäällikkö Johanna Simkin puh 029 5345 265

Sosiaali- ja terveysministeriö: Erityisasiantuntija Jari Porrasmaa, puh 02951 63381