Tieto rahanpesun torjunnasta kerättiin samaan osoitteeseen

Valtiovarainministeriö ja sisäministeriö ovat avanneet joulukuussa infosivuston rahanpesusta. Sivuilla muun muassa avataan rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämiseen tähtäävää lainsäädäntöä, kuvaillaan kansainvälistä rahanpesun torjunnan yhteistyötä ja muistutetaan, miksi esimerkiksi pankki tarvitsee asiakkaaltaan yksityiskohtaisia tunnistetietoja.

Sivuston kohderyhmiä ovat erityisesti ilmoitusvelvolliset, kuten pankit, tilintarkastajat ja valuutanvaihtajat. Sivuston tarkoituksena on estää rahanpesua ja terrorismin rahoittamista ja sitä kautta muita rikoksia. Estämistyötä tukee se, että tieto aihepiiristä on saatavilla yhdestä osoitteesta.

Pankkeja käytetään hyväksi rahanpesussa yrittämällä ohjata rikollisesti hankittuja varoja niiden läpi laittoman alkuperän häivyttämiseksi. Likaisen rahan pysäyttäminen on sekä pankin että yhteiskunnan intresseissä, ja pankeilla onkin velvollisuus ilmoittaa esimerkiksi havaitsemistaan epäilyttävistä rahansiirroista.

Sivulle on esimerkiksi koottu linkkejä, mistä ilmoitusvelvollinen, vaikkapa pankki tai asianajotoimisto, voi tehdä rahanpesuilmoituksen. Pankit tekivät vuonna 2019 yli 10 000 rahanpesuilmoitusta. Näistä kuitenkin vain marginaalinen osuus johti esitukintaan tai syytteeseen.

”Rahanpesun torjuntaan käytetään suomalaisissa finanssilaitoksissa vuosittain vähintään satoja henkilötyövuosia ja jopa yli 100 miljoonaa euroa”, muistuttaa Finanssiala ry:n johtava asiantuntija Mika Linna.

Ministeriöiden lisäksi sivuston pyörittämisessä ovat mukana muun muassa, Finanssivalvonta, Verohallinto, Poliisihallitus ja keskusrikospoliisi.

Tutustu sivustoon