Tietoa yksiin kansiin esteettömien finanssipalveluiden kehittämiseksi

​Tietotekniikan ja sähköisen asioinnin kehittymisen myötä myös toiveet palveluiden esteettömyyden lisääntymiseksi ovat kasvaneet. Tähän tarpeeseen on Finanssialan Keskusliiton toimeksiantona valmistunut selvitys, jonka tavoitteena on ollut kartoittaa millaista tietoa, tutkimusta ja ratkaisuja on olemassa finanssialan esteettömiin palveluihin liittyen, ja koota hajallaan oleva tieto yhteen. Selvityksen on laatinut Aalto-yliopiston tutkimusassistentti Eveliina Westwood.

”Tietoa ja ohjeistuksia verkkopalveluiden ja fyysisen ympäristön esteettömyydestä finanssialalla löytyi melko hyvin. Aineisto oli tosin hajallaan ja sen etsiminen ja kokoaminen vaati melkoisesti aikaa. Tietoa tarvitsevalle hyvien ratkaisujen ja ohjeiden löydettävyys on tärkeätä”, toteaa selvityksen koonnut Eveliina Westwood Aalto-yliopistosta.

Sähköisillä palveluilla on paljon erilaisia käyttäjäryhmiä, joilla kaikilla on omat tarpeensa. Esteettömyys merkitsee eri ihmisille eri asioita. Palveluiden esteettömyyteen liittyvät asiat koskevat väestön vanhetessa yhä suurempia ihmisjoukkoja.

Nyt valmistuneessa selvityksessä esteettömyyttä ja siihen liittyviä ohjeistuksia tarkastellaan viidestä näkökulmasta: konttoripalvelut, verkkopalvelut, itsepalveluautomaatit, puhelinpalvelut sekä lähi- ja mobiilipalvelut.

Finanssialan Keskusliiton käynnistämä projekti toteutettiin yhteistyönä Finanssialan Keskusliiton ja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Rea-Time Economy (RTE) -hankkeen kesken. Projektissa oli mukana myös Näkövammaisten keskusliitto, Vanhustyön keskusliitto, Helsingin kaupunginkirjaston Kohtaamispaikka ja Aalto-yliopiston perustieteiden käytettävyyskoulu.

Lisätietoja:
Finanssialan Keskusliitto:
Kehityspäällikkö Pirjo Ilola, puh. 020 793 4255
Viestintäpäällikkö Kristiina Siikala, puh. 020 793 4273

Aalto-yliopisto:
Yliassistentti Esko Penttinen, puh. 040 575 4520
Tutkimusassistentti Eveliina Westwood, puh. 050 533 4009