Tietojenvaihto terhakoittaisi rahanpesun torjuntaa

Pankeilla ja vakuutusyhtiöillä pitäisi olla nykyistä paremmat mahdollisuudet vaihtaa rahanpesun torjuntaan liittyviä tietoja keskenään. Pelkkä ilmoitusvelvollisiin kohdistuvien vaatimusten, velvoitteiden ja seuraamusten kiristys ei riitä, vaan rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaan tarvitaan kipeästi uusia välineitä.

Johtava asiantuntija Mika Linna Finanssialan Keskusliitosta (FK) kertoo, että uusi rahanpesulakiesitys ei anna mahdollisuutta torjua tehokkaasti ns. muulitilien kautta tapahtuvaa rahanpesua. Muulitileillä tarkoitetaan ulkopuolisten henkilöiden (muulien) nimissä olevia tilejä, joiden kautta rikollisesti hankittua rahaa kierrätetään eteenpäin jälkien hämärtämiseksi.

”Pankeilla tulisi olla oikeus varoittaa muita pankkeja muulitileistä ja niille mahdollisesti tulevista laittomista rahoista. Tämä mahdollistaisi laittomasti saatujen varojen pysäyttämisen ja palauttamisen varojen oikealle omistajalle. Myös vakuutusyhtiöllä pitäisi olla oikeus vakuutuskorvausta maksaessaan varmistaa, että korvaus maksetaan oikean henkilön tilille. Tällä hetkellä vakuutusyhtiö ei voi tätä varmistusta tehdä”, Linna konkretisoi.

Linna painottaa, että finanssiala on vahvasti sitoutunut rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaan. Siksi pankkien ja vakuutusyhtiöiden pitäisi saada nykyistä tehokkaampi keinovalikoima käyttöönsä jo ennen epäilyttävää liiketoimea koskevan ilmoituksen tekemistä. Eduskunnan hallintovaliokunnassa parhaillaan käsiteltävänä oleva rahanpesulain uudistusesitys antaa mahdollisuuden esimerkiksi tietojenvaihtoon vasta rahanpesuilmoituksen tekemisen jälkeen.

Linna peräänkuuluttaa myös viranomaisten terhakoitumista. ”Viranomaisten tulisi jakaa pankeille ja muille ilmoitusvelvollisille nykyistä paremmin tietoa rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen liittyvistä uusista tekotavoista. Lisäksi rahanpesusta epäiltyjen tunnistamista ja tiedon jakamista eteenpäin pitää nopeuttaa.”

Rahanpesulain uudistukseen liittyy myös yhteisöjä koskeva velvollisuus toimittaa tosiasiallisia edunsaajia koskevat tiedot kauppa- ja muihin rekistereihin. Linnan mukaan nämä tiedot pitää saada käyttöön ensi tilassa. Lakiesityksen mukaan tosiasiallisia edunsaajia koskevat tiedot pitäisi ilmoittaa edunsaajarekisteriin vasta 30.6.2019 mennessä.

”Edunsaajarekisteri on rahanpesun ja terrorismin torjunnan kannalta ehkä merkittävin yksittäinen toimenpide. Lakipakettiin sisältyvä siirtymäaika edunsaajarekisterille on kuitenkin kohtuuttoman pitkä, tietojemme mukaan EU:n pisin. Syystäkin se on herättänyt kysymyksiä ja ihmetystä mm. finanssialan eurooppalaisilla foorumeilla”, Linna toteaa.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat