Tiilikainen: Yksityisellä rahalla oltava syy ilmastotalkoisiin

Yksityisellä rahalla on oltava selvä motivaattori toimia ilmastoa säästävällä tavalla, linjaa ministeri Kimmo Tiilikainen. Tiilikaisen mukaan Pariisin ilmastosopimusta testataan toden teolla kun katsotaan, lähteekö rahoitussektori omissa toimissaan toteuttamaan sen tavoitteita.

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen mielestä Pariisin ilmastosopimuksen kahden asteen tavoitteen kannalta on kriittistä, miten rahoitussektori reagoi ilmastonmuutoksen luomaan uhkaan. ”Jos sijoitukset eivät siirry pois fossiilisista polttoaineista kestävämpiin kohteisiin, ei ilmaston lämpenemistä voi estää”, Tiilikainen totesi. ”Minkään maan veronmaksajien rahat eivät riitä päästöjen vähentämiseen, vaan yksityisen rahan mobilisointi on ihan olennainen osa.”

Rahoitussektori on vastaamassa huutoon. Ilmastonmuutosta vauhdittavat sijoituskohteet alkavat menettää arvoaan, sillä niiden riski nousee ilmastonmuutoksen aiheuttamien uhkien lisääntymisen myötä. Vastikään julkaistiin myös EU:n korkean tason asiantuntijatyöryhmän raportti, jossa ehdotetaan useita toimenpiteitä, jolla finanssiala voi kamppailla ilmastonmuutosta vastaan. Suomalainen finanssiala on työhön sitoutunut.

”Peijakkaat vielä toteuttavat!”

Tiilikaisen mukaan suomalaisten on syytä olla ilmastohankkeidensa suhteen maailmalla tyytyväisiä. Valtiojohtoinen kestävän kehityksen toimikunta ja siihen liittyvät eri toimijoiden omat toimet ovat saaneet todellista tuulta alleen. Tiilikainen on itse kestävän kehityksen toimikunnan varapuheenjohtaja.

”Kyllä maailmalla ihmetellään. Ei vain se, että suomalaiset laativat tällaisia ilmastonmuutoksen torjumiseen liittyviä suunnitelma, mutta se, että ne peijakkaat vielä mittaavat, toteuttavat ja raportoivat suunnitelmansa – se on aikamoista!”

Suomalainen finanssiala on tehnyt kolme kestävän kehityksen toimenpidesitoumusta. Ne ovat konkreettisia toimia, joilla finanssisektori voi toimialana osaltaan toimia ilmastonmuutosasiassa. Neljäs toimenpidesitoumus on tulossa. Sen tarkoituksena on luoda yhdessä finanssiyritysten kanssa indikaattoreita mittaamaan yritysten ilmastomuutosta ehkäisevää toimintaa. Jokainen jäsenyritys päättää luonnollisesti omista toimenpiteistään ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

”Kiitokset siitä, että finanssialalla on tartuttu kestävän kehityksen työhön!” ministeri Tiilikainen totesi.