Timo Ritakallio Finanssiala ry:n hallituksen puheenjohtajaksi

Finanssiala ry:n (FA) hallituksen puheenjohtajaksi on vuodeksi 2020 valittu OP Ryhmän pääjohtaja Timo Ritakallio. Puheenjohtajan tehtäviä vuodet 2017-2019 hoitanut Nordean maajohtaja Ari Kaperi siirtyy hallituksen varapuheenjohtajaksi. FA:n varapuheenjohtajaksi valittiin myös LähiTapiolan pääjohtajana aloittava Juha Koponen.

Hallituksen muut jäsenet ovat maajohtaja Nina Arkilahti (Handelsbanken), toimitusjohtaja Mikko Ayub (Aktia-konserni), toimitusjohtaja Antti Kuljukka (Fennia-konserni), toimitusjohtaja Maunu Lehtimäki (Evli Pankki), toimitusjohtaja Risto Murto, (Varma), toimitusjohtaja Petri Niemisvirta (Mandatum), toimitusjohtaja Tomi Närhinen (Säästöpankkiliitto), toimitusjohtaja Jouko Pölönen (Ilmarinen), maajohtaja Leena Vainiomäki (Danske Bank) ja toimitusjohtaja Pekka Ylihurula (S-Pankki).

FA:n uuden strategian kivijalkana on vastuullisuus

Finanssiala ry on hyväksynyt uuden strategian vuoteen 2023 asti. ”Vastuullisena finanssialan vaikuttajana FA:n tehtävänä on muodostaa toimialan tahtotila, johon perustuen tehdään edunvalvontatyötä sekä kotimaassa että EU:ssa. On myös erittäin tärkeää, että Suomessa toimivat pankit, vakuutusyhtiöt, työeläkeyhtiöt, arvopaperivälittäjät, rahastoyhtiöt ja rahoitusyhtiöt tekevät yhdessä edunvalvontatyötä”, korostaa FA:n hallituksen puheenjohtaja Timo Ritakallio.

FA:n perustehtävänä on luoda finanssialalle mahdollisuuksia lisätä suomalaista hyvinvointia. ”Strategian keskeinen kivijalka on vastuullisuus, joka otetaan huomioon kaikessa FA:n edunvalvonnassa. Edunvalvontatyö perustuu jäsenyritysten sitoutumiseen vastuulliseen liiketoimintaan. Vastuullisuus on vahva menestystekijä, jolla suomalainen finanssiala erottuu esimerkiksi kansainvälisistä kilpailijoista ja muista alan toimijoista”, Ritakallio muistuttaa.

Finanssiala ry:n hallitus päätti viime kesäkuussa, että koko suomalainen finanssiala sitoutuu kansainvälisiin vastuullisen toiminnan periaatteisiin, joihin kuuluvat vastuullisen pankkitoiminnan sekä kestävän vakuutustoiminnan ja sijoittamisen periaatteet.

FA laati vuonna 2018 jäsenyrityksilleen suositukset ilmastoon liittyvälle raportoinnille. Keväällä 2019 selvitettiin, miten suosituksia on alettu toteuttaa. Kyselyn mukaan ilmastonmuutoksen torjunta on huomioitu melkein jokaisessa vastanneessa yrityksessä. 87 prosenttia kertoi ottavansa ilmastonmuutoksen huomioon sijoitustoiminnassaan.