Tiukka hintasääntely uhkaa digitaalisten tunnistamispalveluiden kehittämistä

Sähköiseen tunnistamiseen liittyvän hintasääntelyn kiristäminen on Finanssiala ry:n (FA) mielestä eriskummallinen linjaus Sipilän hallitukselta, joka on ansiokkaasti tähän asti vapauttanut kilpailua ja purkanut sääntelyä. Valtioneuvosto päätti torstaina 29.11.2018 ehdottaa muutettavaksi vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisestä luottamuspalvelusta annettua lakia.

”Tiukka hintasääntely ei tunnetusti lisää kilpailua. Se nostaa alalle tulon kynnystä, estää ulkomaista kilpailua ja heikentää nykyisten toimijoiden mahdollisuuksia tarjota digitaalisia tunnistusvälineitä. Vaarana on, että sääntely ei kannusta toimijoita investoimaan uusiin, innovatiivisiin ratkaisuihin”, FA:n asiantuntija Peter Jansson muistuttaa.

Hallituksen lakiesityksen vaikutukset kohdistuvat yksinomaan pankkeihin, sillä yli 90 prosenttia kaikista tunnistautumisista tehdään pankkitunnuksilla. Sähköisen ensitunnistamisen korvaukseksi esitetään kolmen sentin hintaa, jolla pankit tuottaisivat tunnistamispalveluita tappiolla muiden toimijoiden hyväksi.

”Kilpailijat ovat tervetulleita tunnistamisen markkinoille, mutta reilua ja oikeudenmukaista ei ole, että maksajiksi joutuisivat pankit, jotka ovat Suomen digitalisaation lippulaivoja. Kansalaiset eivät voisi tunnistautua valtionhallinnon digitaalisiin palveluihin, mikäli pankit eivät olisi rakentaneet, ylläpitäneet ja kehittäneet tunnistuspalvelua. On varottava kehityssuuntaa, että kansalaiset joutuvat hankkimaan eri tunnistamistapoja eri palveluihin. Se aiheuttaa ylimääräisiä kuluja ja vaivaa”, Jansson korostaa.

Valtiovarainministeriö on aloittanut selvityksen, jossa yhtenä vaihtoehtona on julkisen sektorin oma tunnistusväline. ”Finanssialan mielestä selvitys on tarpeellinen. Olisiko ollut viisasta pidättäytyä nyt lakimuutoksista ja odottaa tämän selvityksen lopputulosta”, Jansson kysyy.