Tulevaisuuden perhe-eläkejärjestelmä suosisi lapsiperheitä

Lasten asemaa kohennetaan ja koko perhe-eläkejärjestelmää yksinkertaistetaan, kaavailee sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä. Työryhmän selvitys on tarkoitettu materiaaliksi perhe-eläketurvan mahdollisiin muutoksiin.

Selvityksen pohjalta työryhmä on luonnostellut erilaisia kehittämismalleja, joiden pohjalta perhe-eläketurvan muutoksia valmistellaan. Malleja yhdistää etuuksien kohdentaminen entistä enemmän lapsille ja lapsiperheille.

Leskeneläkkeen maksaminen ei vaatisi enää naimisiinmenoa, vaan sitä maksettaisiin myös avopuolisolle, jos perheessä on alaikäisiä lapsia. Lisäksi lapseneläkkeen päättymisikää nostettaisiin.

Jos leskeneläkkeeseen oikeutettua leskeä ei ole, niin leskeneläkeosuus maksettaisiin lapsille. Leskeneläkkeen olisi tarkoitus muuttaa määräaikaiseksi etuudeksi, jolla helpotetaan sopeutumista puolison kuoleman jälkeiseen aikaan.