Tulevaisuusselvitys luo pohjaa finanssialan neuvotteluille

Suomalainen finanssiala on muutoksen
edessä ja muutokset tulevat olemaan nopeita. Ymmärtääkseen muutosvoimia ja
pystyäkseen vaikuttamaan tulevaan, toteuttivat finanssialan työnantaja- ja
työntekijäliitot Hyvinvoiva finanssiala -hankkeen. Keskeisenä tavoitteena on
lisätä tuottavuutta, kilpailukykyä ja työhyvinvointia finanssialalle.

”Hyvinvoiva finanssiala -hanke on ensimmäinen, jossa näin laajasti haettiin yhteistä näkemystä alan kehityksestä. Tämä uudenlainen tapa tehdä yhteistyötä luo hyvän pohjan tuleville työmarkkinaneuvotteluille ja on lisännyt osapuolten välistä luottamusta”, kertoo hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja ja OP Ryhmän johtaja Ari Loukkola.

Kehittämistyön lähtökohtana oli asiakaskäyttäytymisen muutos ja digitalisaation vaikutus finanssialaan. ”Alan on pysyttävä kehityksen kelkassa siten, että siitä hyötyvät asiakkaat, työntekijät ja työnantajat”, toteaa Loukkola.

”Asiakkaiden vaatimustaso palvelujen saatavuuden, laadun ja joustavuuden suhteen kasvaa. Asiakkaat odottavat saavansa palveluja digitaalisia kanavia pitkin, mutta toisaalta toivovat entistä enemmän henkilökohtaista palvelua”, sanoo Ari Loukkola. ”Tämän kehityksen nähdään jatkuvan ja alan tuleekin parantaa mielikuvaa asiakaslähtöisyydestä ja vastata asiakkaiden tarpeisiin paremmin.”

Uudistumispaineita osaamiseen ja johtamiseen

Tuottavuuden lisäämiseksi avainasemassa on digitalisointi, palveluiden jatkuva kehittäminen aivan samoin kuin henkilöstön osaamisen kehittäminen. ”Tulevaisuuden työ finanssialalla tulee olemaan enemmän mobiilia ja virtuaalitiimeissä tehtävää. Tämä vaatii uudenlaista osaamista ja uusia toimintamalleja kaikilta”, Loukkola kertoo.

Hyvinvoiva finanssiala -hankkeessa tunnistettiin lisäksi, että työn ja osaamisen muutokset heijastuvat suoraan työhyvinvointiin ja johtamiseen. Henkilöstö viihtyy hyvin työssään ja heillä on halu kehittyä. Työyhteisön kehittämisessä korostuu luottamuksen ja avoimuuden merkitys. Erityisiä muutospaineita kohdistuu kaikkiin rooleihin, mutta varsinkin esimiesten ja johdon rooliin.

Hankkeessa olivat mukana Finanssialan Keskusliitto ry, Ammattiliitto Nousu ry, Ammattiliitto Pro ry, Vakuutusväen Liitto VvL ry sekä Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry. Kaksivuotisesta hankkeesta sovittiin työmarkkinaneuvotteluissa syksyllä 2013. Työskentelytapoina ovat olleet erilaiset työpajat sekä selvitykset ja raportit eri osa-alueilta. Työn tulokset on koottu yhteen Hyvinvoiva finanssiala -sivulle.

Lisätietoja Hyvinvoiva Finanssiala -hankkeesta:
Hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja Ari Loukkola, OP Ryhmä, p. 010 252 8382
Projektipäällikkö Ritva Rajander-Juusti, Serenitas Consulting Oy, p. 040 568 4516