Tulorekisteri valmisteltiin hyvällä yhteistyöllä

Työnantajat voivat jatkossa ilmoittaa palkkatiedot vain yhteen rekisteriin. Hallituksen tuoreen esityksen mukaan kansallinen tulorekisteri otetaan käyttöön vuoden 2019 alussa. Kansallista tulorekisteriä valmisteltiin erittäin laajapohjaisella kokoonpanolla, mikä auttoi hyvään lopputulokseen pääsyä.

Tähän asti tiedot kansalaisen palkasta on toimitettu erikseen esimerkiksi verottajalle, Kelalle, eläkeyhtiöille ja Työttömyysvakuutusrahastolle. Vuonna 2019 nämä tahot saavat tiedot keskitetysti, kun tiedot ilmoitetaan vain yhteen paikkaan. Muutos helpottaa muun muassa yritysmaailman taakkaa.

Vuonna 2020 mukaan tietojen saantiin tulee monia muita tahoja, kuten kunnat, työttömyyskassat sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuuttamista harjoittavat vakuutusyhtiöt. Aluksi rekisteriin ilmoitetaan vain palkkatulot, mutta myöhemmin myös etuudet, kuten esimerkiksi eläkkeet.

Lainsäädännön arviointineuvosto kiitteli hallituksen esitystä kansallisesta tulorekisteristä juuri sen laajapohjaisen valmistelun vuoksi. Esitysluonnosta työstettiin lainsäädäntöryhmässä, jossa oli mukana useita sidosryhmiä, joita tulorekisteri koskee.

Finanssiala ry on peräänkuuluttanut aiemmin juuri laajapohjaisen valmistelun tärkeyttä uutta lainsäädäntöä tehdessä.

Jotta uudesta tulorekisteristä saadaan kaikki hyöty irti, on edessä lukuisia lakimuutoksia. Erilaisten ansioihin perustuvien etuuksien, kuten ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan tai sairasvakuutuksen perusteella maksettavan päivärahan suuruus määräytyy eri pituisten ajanjaksojen perusteella. Kuluvan syksyn aikana näihin yksityiskohtiin palataan.