Tulvavahinkojen korvaaminen nopeutuu

Poikkeuksellisten tulvavahinkojen korvaaminen yksinkertaistuu ja nopeutuu ensi vuoden alussa, kun valtion korvausjärjestelmä lakkaa ja vahinkokäsittely siirtyy vakuutusyhtiöille. Samalla tulvavahinkojen korvauspiiri laajenee koskemaan vesistötulvien lisäksi myös rankkasateiden ja meriveden pinnan noususta aiheutuneita vahinkoja.

Johtaja Lea Mäntyniemi Finanssialan Keskusliitosta kertoo, että lähes kaikki vakuutusyhtiöt ovat liittäneet tulvaturvan osaksi koti- ja kiinteistövakuutuksiaan. Kuluttajien ei siten tarvitse ottaa mitään erillistä tulvavakuutusta. Myös osa yritysten ja maatilojen vakuutuksista korvaa tulvavahinkoja. Koti- ja kiinteistövakuutukset ovat vapaaehtoisia vakuutuksia eikä niiden ottaminen ole pakollista. Jos vakuutusta ei ole, vastaa kiinteistön tai irtaimiston omistaja itse kaikilta osin tulvien aiheuttamista vahingoista. ”Kotivakuutus on kotitalouksien perusvakuutus ja sen ottaminen on suositeltavaa muunkin kuin tulvaturvan vuoksi”, muistuttaa Mäntyniemi. ”Tulvaturva sisältyy vähintään laajoihin vakuutuspaketteihin. Myös joissain perus- ja suppean turvan vakuutuksissa turva on mukana. Korvauspiirin laajuudessa on yhtiökohtaisia eroja, joten oma vakuutusturva kannattaa tältä osin tarkistaa.” Koti- ja kiinteistövakuutusten sisältämä tulvaturva korvaa poikkeuksellisten tulvien rakennuksille ja irtaimistolle aiheuttamia vahinkoja. Ulkona olevan omaisuuden osalta korvauspiiri vaihtelee yhtiökohtaisesti. Poikkeuksellisuudella tarkoitetaan vakuutuksissa sellaista vedenpinnan nousua, jonka esiintymistodennäköisyys on 50 vuotta tai harvemmin.

Omistaja vastaa omaisuudestaan

Mäntyniemi kertoo, että valtion korvausjärjestelmästä haluttiin luopua, koska vahinkojen korvaaminen ei ole valtiolle ydintoimintaa kuten vakuutusyhtiöille. Vakuutusten myötä korvauskäsittely nopeutuu huomattavasti. Vakuutusyhtiö tekee korvauspäätöksen enintään kuukauden kuluessa siitä, kun kaikki vahinkoon liittyvät selvitykset on saatu. ”Yleinen periaate yhteiskunnassa on, että omaisuudesta ja sen suojaamisesta huolehtii omistaja. Yksityisille rakennuksille ja irtaimistolle aiheutuvien vahinkojen korvaaminen verovaroista on nykyoloissa poikkeuksellista. Euroopassa tulvavahinkoja korvataan yleisesti vakuutuksista”, sanoo Mäntyniemi. Uusi tulvaturva ei ole alkuvaiheessa nostanut vakuutusten hintoja. Jokainen vakuutusyhtiö hinnoittelee tuotteensa itsenäisesti oman riskiarvionsa pohjalta. Myöhemmin hintaan vaikuttaa myös toteutunut vahinkokehitys.