Tuottoja ja vihreitä tekoja – tuulen avulla voi parantaa maailmaa ja kasvattaa omaisuuttaan

Juha Känkänen (vas.) ja Jimmy Forsman toimivat rahastonhoitajina Ålandsbanken Tuulivoima -rahastossa, jonka avulla myös vähittäissijoittajat voivat omistaa palan tuulivoimapuistoa.
  • Ålandsbanken lanseerasi vuoden 2020 lopussa Suomen ensimmäisen tuulivoimaan sijoittavan erikoissijoitusrahaston – Ålandsbanken Tuulivoiman.
  • Rahasto sijoittaa uusiin tai jo toiminnassa oleviin tuulivoimapuistoihin, ja edistää näin Suomen siirtymistä hiilineutraaliksi yhteiskunnaksi.
  • Rahastolla on tummanvihreä luokitus, mikä kertoo siitä, että rahaston tavoitteena on vastuullisten ja kestävien sijoitusten tekeminen.
  • Finanssiala ry:n juttusarjassa esittelemme jäsenyhtiöidemme konkreettisia toimia vihreän siirtymän edistämisessä.

Kestävät ja vastuulliset näkökulmat ovat korostuneet suomalaisten sijoituspäätöksissä. Sama huomio on pantu merkille myös Ålandsbankenissa, joka lanseerasi vuoden 2020 lopussa Suomen ensimmäisen tuulivoimaan sijoittavan erikoissijoitusrahaston – Ålandsbanken Tuulivoiman. Rahasto sijoittaa uusiin tai jo toiminnassa oleviin tuulivoimapuistoihin, ja edistää näin Suomen siirtymistä hiilineutraaliksi yhteiskunnaksi.

Tällä hetkellä rahasto omistaa viisi tuulivoimapuistoa eri puolilla Suomea. Yhden yksin ja neljä energiayhtiö Helenin kanssa. Kaksi niistä on jo tuotannossa, loput valmistuvat vuoden 2025 alussa. Sijoittamalla rahastoon tukee siis konkreettisesti uusien tuulivoimapuistojen syntymistä ja edistää Suomen irtautumista fossiilisesta energiantuotannosta.

”Rahastolla on niin sanotusti tummanvihreä luokitus, mikä osaltaan kertoo siitä, että rahaston tavoitteena on vastuullisten ja kestävien sijoitusten tekeminen. Itse asiassa on melko vaikea keksiä konkreettisempaa tapaa sijoittaa kestävyyteen kuin uusien tuulivoimapuistojen rahoittaminen. Rahaston sijoittajat voivat vaikka itse käydä katsomassa tuulivoimapuistoissa, mitä heidän sijoituksillaan on saatu aikaan”, selventää rahaston salkunhoitaja Jimmy Forsman.

Ålandsbanken Rahastoyhtiön liiketoimintajohtaja Juha Känkänen on ollut mukana rahaston ensiaskelista lähtien. Känkäsen mukaan rahasto otettiin sijoittajien keskuudessa erinomaisesti vastaan, ja rahastoon kerättiin alle kahdessa kuukaudessa 60 miljoonan euron edestä sijoituksia. Tämä on myös Ålandsbankenin oma ennätys. Myös Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ja siitä alkanut energiakriisi näkyi selkeänä piikkinä rahastoon tehdyissä sijoituksissa.

”Ålandsbanken Tuulivoima on ensimmäinen erikoisrahastomuotoinen tuulivoimarahasto, johon myös laaja yleisö ja vähittäissijoittajat pääsivät osallistumaan. Mukana on niin institutionaalisia sijoittajia, perheyrityksiä kuin tavallisia ihmisiäkin sijoittajina”, Forsman selventää.

Rahaston omistajiin kuuluvat sekä Ålandsbanken että rahaston salkunhoitajat Forsman ja Känkänen henkilökohtaisesti. Forsmanin ja Känkäsen mukaan se osoittaa, että pankki sekä salkunhoitajat ovat sitoutuneita rahastoon ja uskovat sen potentiaaliin.
”Tässä ollaan siis kaikkien sijoittajien kanssa samassa veneessä. Rahastoon sijoittaneet voivat luottaa siihen, että teemme päätöksiä niin, että voimme nukkua yömme levollisesti vielä viidenkin vuoden päästä”, Känkänen vakuuttaa.

Näköpiirissä kasvua ja uusia aluevaltauksia

Rahaston osuus tuulivoimapuistojen yhteenlasketusta kapasiteetista on 320 megawattia eli noin miljoona megawattituntia. Käytännössä tämä tarkoittaa, että rahaston omistusosuus tuulivoimapuistoista kattaa reilun prosentin koko Suomen sähköntarpeesta.

Vaikka rahaston osuus Suomen kokonaissähköntuotannosta on jo nyt huomattava, tähyää rahasto jatkuvasti uusia tuulivoimahankkeita, joita se voisi ryhtyä rahoittamaan. Kun rahastoon on saatu kerättyä tarpeeksi uutta pääomaa ja uusi hyvä kohde on löytynyt, on todennäköistä, että rahaston portfolio kasvaa jälleen uudella kohteella.

”Sen lisäksi, että pidämme tuntosarvemme pystyssä uusien potentiaalisten tuulivoimahankkeiden varalle, on rahastomme sijoitusstrategia laajentunut muihinkin uusiutuvan energian kohteisiin. Jatkossa rahaston on mahdollista sijoittaa myös aurinkovoimaan sekä energian varastointiin, jonka merkitys tulee korostumaan tulevaisuudessa entistä enemmän”, Forsman kertoo.

Känkäsen mukaan vastuullisuus on jo pitkään ollut Ålandsbankenin liiketoiminnan ytimessä. Vastuullisuuden lisäksi kaikkea sijoitustoimintaa ohjaa kuitenkin ajatus sijoittajien parhaasta ja tuotto-odotuksista. Känkäsen mukaan Ålandsbanken Tuulivoiman kohdalla kompromissia ei ole tarvinnut tehdä kummassakaan suhteessa.

”Sen lisäksi, että investoinnit rahastoon lisäävät sähköntuotannon omavaraisuutta ja auttavat Suomen siirtymistä hiilineutraaliksi yhteiskunnaksi, on rahasto ollut myös taloudellisesti erinomainen sijoitus. Ålandsbanken Tuulivoima on ollut viimeisen kolmen vuoden aikana parhaiten tuottava avoin vaihtoehtorahasto”, Känkänen huomauttaa.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan