Turvallisuusselvitykset yleistymässä finanssialalla

Uusi turvallisuusselvityslaki astuu voimaan vuoden 2015 alussa, jolloin henkilöiden ja yritysten luotettavuuden varmistamiseksi käytettävät menettelyt uudistuvat. Lain tarkoituksena on suojata muun muassa yleistä ja valtion turvallisuutta sekä finanssialan kannalta kriittistä infrastruktuuria.

Uudistetun lain mukaan finanssialan työntekijöille voidaan tehdä nykyistä laajemmin turvallisuusselvityksiä. Voimassa olevan turvallisuusselvityslain mukaan suppea turvallisuusselvitys voi kohdistua vain henkilöihin, joilla on työtehtävässään pääsy tiettyyn suojeltavaan paikkaan. Finanssialan Keskusliitto esitti lakiin täydennyksiä, joissa otetaan huomioon rahoitus-, vakuutus- ja maksujärjestelmien toimivuuden varmistaminen osana yhteiskunnan kriittisen infrastruktuurin suojaamista.

Suppean turvallisuusselvityksen osalta uusi laki huomioi finanssialan tarpeita. Suppea henkilöturvallisuusselvitys voidaan tehdä henkilöstä, jolla on asemansa vuoksi oikeudet siirtää työnantajan tai tämän asiakkaan varoja tai muuttaa niihin liittyviä tietoja siinä määrin, että siitä voisi aiheutua huomattavaa vahinkoa työnantajalle tai tämän asiakkaalle.

Pitkään kestäneessä lainvalmistelussa FK:n edellä esittämät täydennykset otettiin huomioon. Johtaja Risto Karhunen toteaa, että lain uusiminen on ollut pitkä prosessi, joka aloitettiin vuonna 2008.

Laaditaan vain avaintehtävissä toimiville

”Suppeita turvallisuusselvityksiä ei tulla tekemään kaikista finanssialalle hakeutuvista tai alalla työskentelevistä. Selvityksiä laaditaan vain avaintehtävissä toimivista ja selvitykset tehdään aina kyseisen henkilön suostumuksella. Kaikkien työntekijöiden taustoja ei tulla tarkastamaan”, sanoo Karhunen.

Hyvänä uudistuksena laissa on myös rekisteri, johon kirjataan tiedot niistä henkilöistä joista turvallisuusselvitys on jo tehty.

”Esimerkiksi määräaikaisissa työsuhteissa vaikkapa pankissa työskentelevistä ei joka kerta tarvitsisi laatia uutta selvitystä, vaan tiedot voitaisiin tarkistaa rekisteristä. Miinuspuolena asiassa on pitkä siirtymäaika, eikä rekisterin toteutumisaikaa ole vielä tiedossa”, Karhunen kertoo.