Turvapaikanhakijoiden pankkiasiointi

Voiko Suomeen saapunut turvapaikanhakija avata pankkitilin?

Kyllä voi, jos hänellä on lähtömaassaan myönnetty voimassa oleva passi. Luottolaitoslain mukaan maassa laillisesti oleskelevalla luonnollisella henkilöllä, kuten turvapaikanhakijalla, on oikeus peruspankkipalveluihin. Pankki voi kuitenkin kieltäytyä pankkitilin avaamisesta, jos kieltäytymiselle on asiakkaaseen tai hänen aiempaan käyttäytymiseensä liittyvä painava peruste, asiakassuhteelle ei ilmeisesti ole todellista tarvetta taikka kieltäytyminen perustuu rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annettuun lakiin (503/2008).

Missä tapauksissa turvapaikanhakijalle ei voi tarjota peruspankkipalveluita?

Pankki ei voi avata luonnolliselle henkilölle tiliä, jos se ei pysty todentamaan asiakkaan henkilöllisyyttä ja toteuttamaan muita rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetussa laissa säädettyjä asiakkaan tuntemiseen liittyviä toimenpiteitä. Asiakkaan henkilöllisyyden todentaminen tapahtuu viranomaisen myöntämästä voimassaolevasta asiakirjasta kuten passista.

Milloin turvapaikanhakija voi saada Suomessa henkilökortin?

Sisäasiainministeriö uudistaa paraikaa henkilökorttilakia. Sen tarkoituksena on mahdollistaa niin sanottu ulkomaalaisen henkilökortti jatkuvan tai pysyvän oleskeluluvan saaneille. Ulkomaalaisen henkilökortti kävisi asiakirjana, jolla sen haltijan henkilöllisyys voidaan todentaa pankissa, viranomaisissa ja muissakin yhteyksissä. Hallituksen esitys asiasta annetaan eduskunnalle huhtikuussa 2016. Tavoitteena on, että ulkomaisen henkilökorttia koskevat säännökset tulisivat voimaan syksyllä 2016.

Milloin turvapaikanhakija voi saada Suomessa maksukortin?

Maahanmuuttovirasto on toteuttamassa yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa turvapaikanhakijoiden maksukorttihanketta. Sen on tarkoitus edetä tuotantoon vuoden 2016 aikana. Turvapaikanhakijalle myönnettäisiin niin sanottu prepaid-kortti, jonka avulla hän voi nostaa varoja ja jota voi käyttää maksuvälineenä. Kortille ladataan turvapaikanhakijalle nykyisin käteisellä myönnettävät etuudet. Jatkossa siihen olisi mahdollista ladata myös palkkatuloja, koska Suomessa työnantajat maksavat palkkatulot käteisen sijaan pankkitileille. Prepaid-korttia myönnettäessä Maahanmuuttovirasto vastaisi turvapaikanhakijan tunnistamisesta ja tuntemiseen liittyvistä toimenpiteistä. Kortin ominaisuuksia voidaan rajata sen mukaisesti, onko turvapaikanhakijan henkilöllisyys kyetty täysin todentamaan.

Turvapaikanhakijoilla voi olla monenlaisia henkilöllisyystodistuksia. Mitkä ovat Suomessa hyväksyttäviä?

Passin ohella kyseeseen periaatteessa voisi tulla EU-jäsenvaltion tai eräiden muiden Euroopan maiden viranomaisten antama henkilökortti. Turvapaikanhakijoiden osalta käytännössä ainoa pätevä henkilöasiakirja on voimassa oleva passi.

Miksi suomalaiset voivat todistaa joissakin asiakaspalvelutilanteissa henkilöllisyytensä jollain muullakin asiakirjalla kuin passilla tai kuvallisella henkilökortilla, esimerkiksi ajokortilla?

Suomalaisillekaan ajokortti tai aiempina aikoina kuvallinen Kela-kortti eivät ole koskaan olleet passiin tai henkilökorttiin verrattavissa olevia henkilötodistuksia. Niiden käyttö eri palvelupisteissä henkilöllisyyden todentamisessa, erityisesti ajokortin kohdalla, on perustunut vakiintuneeseen käytäntöön, ei lakipykäliin. On myös huomattava, että suomalaisten osalta asiakirjasta ilmenevät tiedot ovat helposti varmennettavissa vaikkapa väestörekisteristä. Ulkomaisten ajokorttien tai muiden asiakirjojen osalta tämä ei useinkaan ole mahdollista.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat