Turvapaikanhakijoiden pankkiasiointi

Uutista on päivitetty 18.3.2022. 

Voiko Suomeen saapunut turvapaikanhakija avata pankkitilin?

Kyllä voi, jos hänellä on lähtömaassaan myönnetty voimassa oleva passi. Luottolaitoslain mukaan ETA-alueella laillisesti asuvalla luonnollisella henkilöllä, kuten turvapaikanhakijalla, on oikeus peruspankkipalveluihin.

Missä tapauksissa turvapaikanhakijalle ei voi tarjota peruspankkipalveluita?

Oikeus peruspankkipalveluihin on laaja ja pankki saa kieltäytyä tilin avaamisesta ja siihen liittyvien maksupalveluiden tarjoamisesta vain rahanpesulaista (444/2017) tai pakotelaista (659/1967) johtuvasta syystä.

Useimmiten kyse on siitä, ettei pankki pysty todentamaan asiakkaan henkilöllisyyttä luotettavasti, koska asiakkaalla ei ole voimassa olevaa passia tai muuta tarkoitukseen soveltuvaa virallista henkilöasiakirjaa.

Milloin turvapaikanhakija voi saada Suomessa henkilökortin?

Henkilökorttilain (663/2016) perusteella ulkomaalaisen henkilökortti voidaan myöntää, kun

  • kortin hakijan henkilöllisyys on luotettavasti todennettu voimassa olevasta henkilöasiakirjasta tai viranomaisen toimenpitein,
  • hakijalla on voimassa oleva oleskelulupa, oleskelukortti tai rekisteröity oleskeluoikeus Suomessa,
  • hakijalla on kotikuntalain (201/1994) mukainen kotikunta Suomessa ja
  • hakijan tiedot on talletettu väestötietojärjestelmään.

Milloin turvapaikanhakija voi saada Suomessa maksukortin?

Maahanmuuttovirastolla on korttiratkaisu, joka mahdollistaa vastaanottorahan ja palkkojen maksun turvapaikanhakijalle. Lisäksi peruspankkipalvelut käsittävät aina oikeuden myös tilinkäyttövälineeseen, kuten tiliin liitettyyn debit-maksukorttiin ja verkkopankkitunnuksiin.

Turvapaikanhakijoilla voi olla monenlaisia henkilöllisyystodistuksia. Mitkä ovat Suomessa hyväksyttäviä?

Passin ohella kyseeseen periaatteessa voisi tulla EU-jäsenvaltion tai eräiden muiden Euroopan maiden viranomaisten antama henkilökortti. Turvapaikanhakijoiden osalta käytännössä ainoa pätevä henkilöasiakirja on voimassa oleva passi.

 

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat