Tutkija: Ihmiset eivät ymmärrä vakuutuksen ideaa

"Vakuuttamisen ideaan liittyy aina riskin ottaminen ja
riskin jakaminen. Joku aina voittaa ja joku häviää", sanoo
yhteiskuntapolitiikan tutkija Jyri Liukko, joka väitöskirjassaan
Solidaarisuuskone selvittää hyvinvointiyhteiskunnan muutosta
vakuutusturvan järjestämisen näkökulmasta.

​Liukon mukaan vakuutuksen perusidea ei ole nykyihmiselle kovinkaan tuttu. Vielä 50- ja 60-luvuilla esimerkiksi henkivakuutuksen ottaminen koettiin lähes kansalaisvelvollisuutena perheen toimeentulon turvaamiseksi. Silloin sosiaalivakuutus ja lakisääteinen turva eivät vielä olleet kehittyneet nykyiselle tasolle. Myöhemmin vapaaehtoinen vakuuttaminen on muuttunut enemmän lisäturvaksi ja myös sijoittamisen välineeksi.

Liukko nostaa tutkimuksessaan esille vakuutukseen liittyvän ristiriidan liiketalouden ja sosiaalipolitiikan välillä. ”Vakuutusyhtiöt ovat liikeyrityksiä, mutta samalla ne järjestävät toimeentuloturvaa erilaisia hätätapauksia varten silloin kun jotain ikävää tapahtuu. Tämä jännite on vuosien saatossa pysynyt jokseenkin samanlaisena ja se hämmentää kuluttajien mieliä”, Liukko kertoo.

Riskin jakamisen idea jää markkinoinnissa vähälle

Tänä päivänä vakuutuksen kollektiivista ideaa, eli riskin jakamisen ideaa, ei tuoda enää samalla tavalla esille kuin 60–70-luvuilla. Tästä syystä esimerkiksi elinikäinen lisäeläke voi Liukon mielestä olla kuluttajan näkökulmasta haastava vakuutusmuoto.

”Nykyiset eläkevakuutukset ovat usein määräaikaisia ja eläke maksetaan niissä esimerkiksi kymmenen vuoden aikana. Jos ajatellaan, että eläkevakuutuksen tulisi jatkua kuolemaan asti, niin kuluttajaa voi arveluttaa vakuutukseen liittyvä riski siitä, että hän kuolee aikaisemmin kuin on ehtinyt saada maksetut maksut eläkkeenä takaisin. Tässä ajattelutavassa unohtuu vakuuttamisen perusidea riskin ottamisesta ja jakamisesta”, Liukko sanoo.

Jyri Liukko tarkastelee väitöskirjassaan erityisesti pakollisen ja vapaaehtoisen vakuutusturvan suhdetta sekä ihmiselämän vakuuttamiseen liittyviä moraalisia ja poliittisia kiistoja. Liukon väitöskirja tarkastetaan Helsingin yliopistossa 8.5.