Tutkija selvitti metallisissa savupiipuissa piilevän surmanloukun

Vielä kymmenisen vuotta sitten oli mysteeri, miksi metalliset savupiiput sytyttävät tulipaloja. Palosuojelurahaston ja Tampereen yliopiston tutkimuksessa selvisi, että syypää oli piippujen asennustapa sekä savupiippujen ja tulisijojen lämpötilaluokkien erilainen määritystapa.

Helposti asennettavat metalliset savupiiput yleistyivät 2000-luvulla. Samalla yleistyivät samaisista piipuista lähtöisin olevat tulipalot. Vuonna 2012 metallisavupiippu oli syypää jopa 70 prosenttiin savupiipusta syttyneistä tulipaloista. Toisaalta metallisavupiippuja oli vain kymmenisen prosenttia kaikista Suomen savupiipuista.

Palosuojelurahaston rahoittamassa Tampereen yliopiston väitöstutkimuksessa diplomi-insinööri Perttu Leppänen tutki metallisten savupiippujen paloturvallisuutta. Vuosina 2004–2009 metalliset savupiiput aiheuttivat vuosittain 600–700 tulipaloa.

Leppänen teki laboratoriokokeita ja mittasi tulisijojen savukaasujen lämpötiloja ihmisten kodeissa. Hän sai selville, että metallisavupiipun paloturvallisuuteen vaikuttaa tulisijan savukaasujen lämpötila ja savupiipun asennustapa, kuten suojaetäisyydet esimerkiksi läpivienneissä. Tulisijaan merkittyä keskimääräistä savukaasujen lämpötilaa ei Leppäsen löytöjen perusteella saisikaan käyttää savupiipun valintaan. Vaarana on, että savupiipun lämpötilaluokka on liian matala.

Tulisijan lämpöluokitus on standardin sanelema palokokeen keskiarvo ja savupiipun absoluuttinen. esimerkiksi 600 asteiseksi luokitellun tulisijan savukaasujen lämpötila voi siis olla vaikka tuhat astetta. 600 asteiseksi luokiteltu savupiippu taas kestää 600 asteen lämpöiset savukaasut.

”Tulisijassa ilmoitettu savukaasujen lämpötila oli siis ilmoitettu paloturvallisuuden kannalta alakanttiin. Luokitus ei suoraan kerro, kuinka kuumaa savukaasua tulisijasta tulee. Lämmöneristekerrokset ja tulisijojen käyttötavat ovat Suomessa erilaisia kuin lämpimämmissä maissa”, selittää Finanssiala ry:n johtava asiantuntija Petri Mero.

Tutkimuksen avulla metallisavupiippujen paloturvallisuutta Suomessa saatiin kohennettua. Nykyään tulisijoista ilmoitetaan sellainen savukaasujen lämpötila, joka soveltuu paremmin savupiipun valintaan. Savupiipun rakentamista koskevaan asetukseen otettiin käyttöön suurin standardin mukainen lämpötilaluokka T600.

Asetuksen mukaan savupiipun ja tulisijan yhteensopivuuden varmistamiseksi suunnitelmissa on ilmoitettava tulisijasta savupiippuun tulevien palokaasujen korkein lämpötila. Kiinteää polttoainetta käyttävän tulisijan sekä saunankiukaan savupiipun sekä liitin- ja yhdyshormin palokaasujen lämpötilankestävyyden on oltava vähintään lämpötilaluokan T600 mukainen.

”Suomessa myytävät metallisavupiiput testataan nykyään niin, että ne vastaavat suomalaista asennustapaa ja lämmöneristekerroksia. Paloturvallisuus on parantunut selvästi. Myös tulisijoista ilmoitetaan sellainen lämpötilaluokka, että se vastaa savupiipun lämpötilaluokkaa”, Mero sanoo.

Leppäsen väitös Fire Safety of Metal Chimneys in Residential Homes in Finland tarkastetaan Tampereen yliopiston rakennetun ympäristön tiedekunnassa perjantaina 11. lokakuuta.

Tampereen yliopiston uutinen.