Tutkimuksia finanssialan vastuullisuudesta ja yritysvastuuviestinnästä

Erilaisten kansainvälisten yritysvastuualoitteiden rooli on finanssialalla merkittävä, ja niitä hyödynnetään alan omien vastuullisuusperiaatteiden laadinnassa. Tiedot selviävät Haaga-Helia ammattikorkeakoulun opiskelijan Marjo Rakuunan tuoreesta opinnäytetyöstä.

Opinnäytetyön mukaan erityisesti finanssilukutaidon edistäminen sekä yhteistyö sidosryhmien kanssa on nähty finanssialalla merkityksellisinä, samoin hyvän liiketoimintatavan noudattaminen ja henkilöstön hyvinvointiin panostaminen. Lähes kaikki opinnäytetyön kyselytutkimukseen vastanneet yritykset ottavat myös ympäristön jollakin tavalla huomioon päivittäisessä toiminnassaan.

Finanssialan Keskusliitto on tehnyt pitkään yhteistyötä Haaga-Helia ammattikorkeakoulun liiketalouden koulutusohjelman kanssa. Yhdessä Haaga-Helian mainonnan ja yritysviestinnän opiskelijoiden ja opettajien kanssa on toteutettu jo neljä opinnäytetyötä, jotka käsittelevät finanssialan yritysvastuutoimia ja -viestintää.

Tuoreimmissa tutkimuksissa on selvitetty yritysvastuun roolia Finanssialan Keskusliiton jäsenjärjestöissä ja finanssiosaamisen kehittämistä yhteiskuntavastuun ja sidosryhmävuoropuhelun näkökulmasta. Lisäksi on tutkittu pitkäaikaissäästötuotteista viestimistä nuorille aikuisille vastuullisuuden näkökulmasta.

Jo aiemmin on valmistunut opinnäytetyö, jossa tutkitaan yhteiskuntavastuuraportoinnin vaikutuksia pankki- ja vakuutusalan yritysten työnantajamaineeseen.

Lisätietoja:
Finanssialan Keskusliitto, viestintäpäällikkö Kristiina Siikala, puh. 020 793 4273
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, yliopettaja Tanja Vesala-Varttala, puh. 050 3100 715

Linkit tutkimuksiin:
Marjo Rakuuna: Yritysvastuutoimet ja -viestintä Finanssialan Keskusliiton jäsenyhteisöissä
Silja Petäinen: Finanssiosaamisen kehittäminen yhteiskuntavastuun ja sidosryhmävuoropuhelun näkökulmasta
Pauliina Holopainen: Pitkäaikaissäästötuotteista viestiminen nuorille aikuisille vastuullisuuden näkökulmasta
Päivi Mikkola: Vastuullinen finanssiala – yhteiskuntavastuuraportointi maineenhallinnan ja työnantajakuvan tukena pankki- ja vakuutusalan yrityksissä