Tutkimus: ASP-tili on hyvä väline tukemaan nuorta säästämään

ASP-tili on pankkien ja valtiovallan kädenojennus ensiasuntoon säästäville

Kuva: Fizkes/Shutterstock
  • Tutkimuksen mukaan ASP-tilin omistaminen tukee säästämistä ja voi toimia ainakin osalle säästäjistä sitouttamisvälineenä.
  • ASP-järjestelmästä ja säästämisen sitouttamisvälineistä olisi hyvä jakaa tietoa jo peruskoulun ja toisen asteen koulutuksen talousopetuksessa.
  • ASP-tili on yksi hyvä esimerkki, kun kehitetään säästämistä edistäviä finanssituotteita ja sitouttamisvälineitä.

Taloustieteellisen yhdistyksen Kansantaloudellisessa aikakauskirjassa Jyväskylän yliopiston väitöskirjatutkija Joonas Hirvonen arvioi, kuinka asuntosäästöpalkkiotili (ASP) toimii säästämisen sitouttamisvälineenä. Sitouttamisvälineellä tarkoitetaan yksilön tekemää järjestelyä, joka muuttaa tai rajaa hänen valintamahdollisuuksiaan niin, että se auttaa pääsemään tulevaisuuteen asetettuun tavoitteeseen, kuten tietyn summan säästäminen.

Tutkimustulosten perusteella ASP-tilin omistaminen on positiivisesti yhteydessä säästämiseen ja voi toimia ainakin osalle säästäjistä sitouttamisvälineenä. Tulokset tukevat aiempia havaintoja siitä, että itsekontrollilla on keskeinen rooli säästämisessä.

Kirjoituksessa korostetaan koulun keskeistä roolia, koska koulussa talousopetus tavoittaa lähes kaikki nuoret. Siksi myös ASP-järjestelmästä ja säästämisen sitouttamisvälineistä olisi hyvä jakaa tietoa jo peruskoulun ja toisen asteen koulutuksen talousopetuksessa. ASP-tili on yksi käytössä olevista keinoista, jonka avulla nuori tai nuori aikuinen voi muuttaa tai ylläpitää säästämistään ja siten talouskäyttäytymistään.

”ASP-tili on hyvä esimerkki säästämistä edistävien finanssituotteiden sekä sitouttamisvälineiden kehittämiseen”, tekstissä summataan.