Tutkimus finanssialan houkuttelevuudesta: Kun nämä asiat laittaa kuntoon, nousee kiinnostus työntekijöiden silmissä kohisten

  • Tuoreen finanssityönantajien mainetta mittaavan tutkimuksen mukaan potentiaalisten työnhakijoiden halukkuus hakeutua alalle töihin paranisi erityisesti, mikäli mielikuvat alan vastuullisuudesta, työilmapiiristä ja työn merkityksellisyydestä paranisivat. 
  • Tutkimus mittasi alan mainetta purkaen sen pienempiin osatekijöihin. Tutkimuksessa selvitettiin, mitkä maineen osa-alueet erityisesti vaikuttavat halukkuuteen hakeutua juuri finanssialalle töihin ja puhua myönteisesti alan yhtiöistä. 
  • Tutkimuksen vastaajat pitivät finanssialan tarjoamia työtehtäviä mielenkiintoisina. Tämä oli myös tekijä, joka vaikutti merkittävästi heidän halukkuuteensa hakeutua alalle töihin.  

T-Median tekemä työnantajamainetutkimus selvittää Suomessa toimivien yritysten työnantajamainetta tekniikan ja kaupallisten alojen korkeasti koulutettujen osaajien keskuudessa sekä nostaa esille työelämään liittyviä arvoja. 

Vastuullisuuden ja siitä kertomisen eteen on tehtävä edelleen sitkeästi töitä, käy ilmi tuoreesta finanssialan työnantajamainetta mittaavasta tutkimuksesta. Vaikka ala on keskittynyt esimerkiksi rahoituksen suuntaamiseen kestäviin kohteisiin ja siitä kertomiseen, eivät mielikuvat finanssialan vastuullisuudesta saa tutkimukseen vastanneilta täysiä pisteitä.  

Huomionarvoista on, että tutkimuksessa mitattiin nimenomaan mielikuvia. Esimerkiksi työilmapiirikysymyksestä ei voi siten tulkita, millainen työilmapiiri alalla on, vaan millaiseksi sen mieltävät kaupallisen ja teknillisen alan osaajat. Tällä on merkitystä, kun ihmiset pohtivat töihin hakeutumistaan eri aloille. 

Vastaajien mielikuvissa finanssialalla palkkataso on hyvä ja ala tarjoaa hyvin etenemismahdollisuuksia. Palkkataso arvioitiin mielikuvissa jopa erinomaiseksi. Myös alan yhtiöiden johtoa pidetään kyvykkäänä. 

“Finanssialan perustoimintojen – lainat, vakuutuskorvaukset, eläkkeet – esiin nostaminen saa nuoret ja myös aikuiset yleensä havahtumaan alalla tehtävän työn tärkeydestä.”

KATJA REPO, kehitysjohtaja

Merkitykselliset työtehtävät – kyllä niitä täältä löytyy! 

Alalla tehtävän työn merkityksellisyydestä kertomiseen on finanssialalla ryhdytty panostamaan pitkäjänteisesti. Esimerkiksi nyt kolmatta kertaa peruskouluille suunnattu etä-TET tuo esiin paitsi erilaisia finanssialalla olevia työtehtäviä, myös finanssialan merkitystä hyvinvointiyhteiskunnassa.  

”Millaiselta maailma näyttäisi, jos eläkkeitä ei maksettaisi ajallaan tai onnettomuuksissa loukkaantuneet eivät saisi korvauksia – tai jos asuntojen ostamiseen ei saisi pankkilainaa? Näiden finanssialan perustoimintojen esiin nostaminen saa nuoret ja myös aikuiset yleensä havahtumaan alalla tehtävän työn tärkeydestä”, sanoo Finanssiala ry:n kehitysjohtaja Katja Repo

Danske Bankin HR-asioista vastaava johtaja Riikka Ristola korostaa tarinoiden merkitystä yhtenä tekijänä, joka vaikuttaa esimerkiksi kokemukseen alan työilmapiiristä. Hän on puheenjohtaja FA:n toimikunnassa, jossa käsitellään muun muassa finanssialan työelämän parantamista ja alan houkuttelevuutta.  

”Finanssialalla on paljon tarinoita loistavista asioista ja merkityksellisistä töistä, joita yhtiöissä tehdään ja edistetään. Onneksi mielikuviin voi vaikuttaa. Siitä olemme kaikki alalla työskentelevät vastuussa ja sopivia kanavia löytyy varmasti”, Ristola toteaa.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan

Vaikuttaminen

Katja Repo

Kehitysjohtaja