Tutkimus: Lasten sairauskuluvakuutuksella halutaan välttää jonoja

Lasten sairauskuluvakuutus otetaan yleisimmin siksi, että sen avulla halutaan välttää sairaan lapsen kanssa jonottamista. Samalla säästyy vanhempien aikaa, kun lääkärikäynti voidaan varata päivystyksen sijaan täsmällisesti ja aikataulut pitävät. Vakavissa tapauksissa julkisen sektorin erikoissairaanhoito saa kuitenkin varauksetta kiitosta vanhemmilta eikä vakuutuksen ottamista koeta muutoinkaan kannanotoksi julkisiin terveydenhuoltopalveluihin.

Lasten vakuutuksen turvin vanhemmat haluavat varmistaa, etteivät he joudu taloudellisten valintojen eteen, mikäli lapsella jossain vaiheessa todetaan sairaus, joka vaatii esimerkiksi jatkuvaa hoitoa. Lisäksi hoitoon halutaan päästä nopeasti ja silloin, kun se parhaiten sopii perheen aikatauluihin. Perheet pitävät monesti lasten vakuuttamista itsestään selvyytenä ja olennaisena osana perheen vakuutuspakettia. Vanhemmilla itsellään on usein lapsuusaikana ollut vakuutus ja kokemukset ovat olleet myönteisiä. Myös isovanhemmat saattavat hankkia lapsenlapselleen lahjaksi sairauskuluvakuutuksen. Vanhemmat, jotka eivät ole ottaneet lapsilleen sairauskuluvakuutusta perustelevat päätöstään sillä, ettei tuttavapiirissäkään ole koettu sitä tarpeelliseksi ja että julkinen sektori toimii periaatteessa hyvin, vaikka jonoja onkin. Vanhemmat kokevat myös, että jo pelkillä vakuutusmaksuilla he voivat tarvittaessa kustantaa useamman käynnin yksityiselle lääkärille. He myös kokevat itsensä hyvinvointivaltion puolestapuhujiksi, vaikkakin myös vakuutuksen ottaneet vanhemmat arvostavat julkisia palveluja. Lasten sairauskuluvakuutusten ottamisen syitä selvitettiin Taloustutkimuksen Finanssialan Keskusliitolle (FK) tekemässä tutkimuksessa. Vanhempien asenteita ja mielikuvia lasten vakuuttamisesta tutkittiin kuuden eri ryhmäkeskustelun avulla.

Vakuutus ei ole kannanotto

Lasten vakuuttaminen ei vanhempien mielestä ole kannanotto julkisen terveydenhuollon puolesta tai vastaan. Vanhempien omat kokemukset julkisen sektorin palveluista – olipa vakuutusta tai ei – ovat yleensä positiivisia. Ainut vahva epäkohta ovat jonot. ”Sairaan lapsen kanssa ei haluta odottaa ja jonottaa lääkärille. Yksityiselle lääkärille saa ajan aina tarvittaessa. Lisäksi ajan voi varata suoraan erikoislääkärille ilman, että täytyy kiertää terveydenhoitajan tai yleislääkärin kautta”, kertoo FK:n kehityspäällikkö Päivi Luna tutkimuksen tuloksista. ”Monet kokevat myös helpottavansa julkisen terveydenhuollon painetta käyttämällä yksityisiä lääkäripalveluita. Vakavissa tilanteissa vanhemmat kuitenkin arvostavat julkista erikoissairaanhoitoa, josta heillä on pelkästään myönteistä sanottavaa.” Tutkimuksen mukaan kokemukset lasten vakuutusten käytöstä olivat positiivisia. Lääkärille pääsi samana päivänä, ajan voi valita itse ja lapset saivat tarvitsemansa hoidon. Vakuutusyhtiöiden korvauskäytäntö koettiin sujuvaksi. Korvaukset maksettiin heti eikä byrokratiaa ollut. Ainoastaan vakuutusyhtiön vaihto koettiin ongelmalliseksi, sillä yhtiötä vaihdettaessa sairauskuluvakuutusta täytyy hakea uudelleen ja sen korvauspiiristä rajataan pääsääntöisesti pois kaikki olemassa olevat sairaudet. Suomessa noin 425 000 lapsella on sairauskuluvakuutus. Yli kolmasosa alle 20-vuotiaista lapsista ja nuorista on vakuutettu. Tutkimus lasten vakuuttamisesta Lasten sairauskulu- ja henkivakuutuksia käsittelevä laajempi tieteellinen artikkeli julkaistaan myöhemmin tänä vuonna.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat