Tutkimus: Opettajien talousosaaminen ei perustu koulutukseen

Tuoreen opettajien käsitystä talousosaamisestaan kartoittaneen raportin mukaan alle viidesosa opettajista kokee oman talousosaamisensa perustuvan opettajankoulutukseen. Suurin osa koki osaamisensa perustuvan omaan aktiivisuuteen. Noin 70 prosenttia tutkimukseen vastanneista opettajista piti taloudellista tietämystään riittävänä opetustehtäviin.

Tiedot käyvät ilmi tuoreesta Opettajien talousosaaminen ­-tutkimusraportista, jonka on teettänyt Talous ja nuoret TAT. Nimensä vaihtanut TAT tunnettiin aiemmin samalla lyhenteellä mutta koko nimeltään Taloudellisena tiedotustoimistona. Tutkimusraportti on kattava koonti suomalaisen talousosaamisopetuksen tilasta.

Tutkimuksesta käy ilmi muun muassa se, että kokeneet opettajat käsittelevät taloustermejä opetuksessaan useammin kuin nuoremmat opettajat. Talousasioiden käsittely lisääntyy toden teolla yli kymmenen vuotta opetustehtävissä olleiden opettajien kohdalla.

Eniten opettajat kaipasivat kyselyn mukaan tuekseen talousopetukseen heti käyttövalmista materiaalia, josta voisi koostaa oman opetuspaketin. Toiseksi eniten tahdottiin tuoretta, ajankohtaista tietoa pinnalla olevista asioista omassa opetuksessa käytettäväksi. Myös nuorille sopivilla napakoilla videopätkillä oli opettajien keskuudessa kysyntää.

Talousosaamisen parantaminen on yhteinen asia

Opettajille tehty kysely heidän talousosaamisestaan asettuu osaksi laajempia pyrkimyksiä parantaa suomalaisten talouslukutaitoa. Opettajat ja heidän osaamisensa ovat paletissa vain yksi, mutta sitäkin tärkeämpi osa.

”Kaikkea ei voi tässä maailmassa jättää opettajien ja opettajankoulutuksen ratkaistavaksi”, totesi raportin julkistamistilaisuudessa puhunut OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen. ”Talousosaamisen parantamiseksi on toimittava yhdessä, eikä sitä voi jättää pelkästään opettajien hoidettavaksi.”

Talousosaamisen parantamista ajaa moni taho. Toimijoita on monta, mutta yhtenäinen koordinaatio puuttuu. Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn kaipasi omassa raporttia käsitelleessä puheenvuorossaan kansallisen talousosaamisstrategian luomista osaksi tulevan hallituksen ohjelmaa.

Vakuutusosaaminen jää muun talousosaamisen varjoon

Yksi vähän esiin nostettu osa talousosaamista on vakuutusosaaminen. Siinä on kyse esimerkiksi siitä, että ihminen ymmärtää, millaisilta riskeiltä hänet on suojattu yhteiskunnan tavalla tai toisella järjestämin vakuutuksin, ja millaisten asioiden varalta on osattava itse vakuuttaa itsensä. Myös ymmärrys vakuutusten toimintatavasta ja osaaminen vakuutusehtojen vertailuun kuuluu vakuutusosaamiseen.

”Iso osa huomiosta keskittyy oman budjetin hallitsemiseen ja ylivelkaantumisen välttämiseen, mitkä ovat erittäin tärkeitä asioita. Vakuuttamista ei kuitenkaan samalla lailla koeta merkittäväksi osaksi taloustaitoja, vaikka jokainen meistä on vakuutusjärjestelmän asiakas tavalla tai toisella. Vakuuttamista ei pääse karkuun, kuten ei verotustakaan” sanoo Finanssiala ry:n talousosaamisasioista vastaava asiantuntija Jussi Karhunen.

Finanssiala ry rahoittaa tulevan kevään aikana vakuutusaiheisia työpajoja toiselle asteelle, joissa pureudutaan vakuutusosaamisen parantamiseen. Työpajojen sisältöä suunnitellaan parhaillaan. Työpajat toteuttaa Nuorten Akatemia.