Tutkimus: Vakaa luotto vakuutusyhtiöihin

Suomalaisten luottamus etenkin omaan vakuutusyhtiöön on edelleen erittäin vahva. Yksityisasiakkaiden puolella luottamus on hienokseltaan laskenut, yritysasiakkaiden puolella taas noussut. Korvauskäsittelyyn ollaan laajalti tyytyväisiä. Tiedot selviävät EPSI Ratingin tekemästä vakuutustutkimuksesta.

EPSI Ratingin vuosittain tekemä Vakuutus-tutkimus selvittää yhtiöiden asiakastyytyväisyyttä ja asiakasuskollisuutta sekä sitä, mikä tekee asiakkaista tyytyväisiä ja uskollisia. Tutkimuksessa selvitetään toimialan yhtiöiden imagoa, asiakkaiden odotuksia, tuote- ja palvelulaatua sekä vastinetta rahalle.

Vertailussa parhaille pisteille päätyivät yksityisasiakkaiden puolella Turva, LähiTapiola ja OP (Pohjola-vakuutus). Yritysasiakkaissa parhaimmat arvosanat saivat OP (Pohjola-vakuutus), Fennia ja LähiTapiola.

Asiakkaat ovat olleet yleisesti tyytyväisiä saamaansa korvauskäsittelyyn. Korvauksista suurin osa on ollut asiakkaan odotuksen mukaisia: korvausta myönnettiin noin 88 prosentille asiakkaista ja saatu korvaus oli 92 prosentin mielestä linjassa odotusten kanssa.

Myös parannettavaa jäi: palvelun laadun on koettu laskeneen huomattavasti vuoteen 2015 verrattuna sekä yksityis- että yritysasiakkaiden puolella.