Työaikoihin tarvitaan lisää joustoa

Finanssialan työnantajien tavoitteena on toimialan kilpailukyvyn
turvaaminen ja paikallisen sopimisen edistäminen. Tavoitteena on myös vastata
asiakkaiden toiveisiin palveluiden saatavuudesta ja vapaammista palveluajoista.
Joustavat työajat ovat myös työntekijöiden toiveena .

Alan työntekijät uskovat etätyön ja joustavien työaikojen yleistyvän pankki- ja vakuutusalalla tulevaisuudessa selviää keväällä 2015 tehdyn Hyvinvoiva Finanssiala –hankkeen tutkimustuloksista. Henkilöstöstä 95 % uskoo teknologia-avusteisen itsepalvelun lisääntyvän, mutta henkilökohtaisen palvelun merkitys nähdään vahvana itsepalvelun rinnalla. Muualla kuin työpaikalla tehtävän työn uskotaan yleistyvän.

”Työtehtävät ja työtavat muuttuvat finanssialalla nopeasti. Työ on entistä enemmän virtuaalista ja verkostomaista. Digitalisaatio ja globalisaatio ovat jo pysyvästi muuttaneet sekä finanssialaa ja sen toimintaympäristöä. Kasvattamalla työn tuottavuutta digitaaliteknologian avulla voidaan finanssiallalla kovasta kilpailusta huolimatta ylläpitää liiketoiminnan kannattavuutta, säilyttää työpaikkoja ja edistää työhyvinvointia”, toteaa johtaja Ari Loukkola OP Ryhmästä. Loukkola toimi Hyvinvoiva finanssiala -hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana ja hän vastaa työssään OP Ryhmän henkilöstön ja organisaation kehittämisestä.

”Hyvinvoiva finanssiala -hankkeesta saimme hyvää taustatietoa siitä, mitä alan työntekijät ja asiakkaat haluavat. Näiden toiveiden yhdistäminen on nyt tavoitteena. Meillä on hyvä mahdollisuus uudistaa nykyisiä sopimuksia tulevissa liittojen välisissä työmarkkinaneuvotteluissa”, toteaa finanssialan työnantajia neuvotteluissa edustava varatoimitusjohtaja Tuomas Aarto PALTAsta.

Hyvinvoiva finanssiala -hankkeen tavoitteena oli saavuttaa alan liittojen välille yhteinen ymmärrys tulevista muutoksista. Käytännön tavoitteena oli tuoda eväitä työmarkkinaneuvotteluihin. Vaikka hanke on päättynyt, liitot ovat sitoutuneet jatkamaan yhteistyötä alan tuottavuuden ja henkilöstön työhyvinvoinnin parantamiseksi.

Hyvinvoiva Finanssiala -hankkeessa olivat mukana työntekijäliitot Ammattiliitto Nousu ry, Ammattiliitto Pro ry, Vakuutusväen Liitto VvL ry ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry sekä työnantajan edustaja Finanssialan Keskusliitto.

Lisätietoja:

Varatoimitusjohtaja Tuomas Aarto, PALTA puh. 020 595 5054
Johtaja Ari Loukkola OP Ryhmä puh. 040 525 7981
Viestintäpäällikkö Kristiina Siikala, Finanssialan Keskusliitto, puh. 020 793 4273
Tiedottaja Soile Koskela, PALTA, puh. 020 595 5032