Työeläkejärjestelmä mukana koronataistossa – työnantajan eläkemaksuihin alennus

Työeläkejärjestelmä on voimakkaasti mukana talkoissa, joilla Suomea viedään yli koronakuilun. Finanssiala ry pitää hyvänä lakimuutosta, jolla väliaikaisesti alennetaan työnantajan työeläkemaksuja.

Työnantajan työeläkemaksuja alennetaan väliaikaisesti 2,6 prosenttiyksiköllä. Maksunalennus on voimassa toukokuun alusta vuoden loppuun. Alennus kohdistuu työnantajan osuuteen maksusta, eikä alennuksella ole vaikutusta työntekijän työeläkevakuutusmaksuun.

”On tärkeää, että työeläkeala osallistuu yhteiseen taisteluun koronaviruksen talousvaikutuksia vastaan. Työeläkemaksujen alennus ei ole työeläkeyhtiöiden ainoa helpotus: maaliskuun lopulla työnantajille annettiin mahdollisuus hakea kolmen kuukauden lykkäystä työeläkemaksuihin. Lisäksi useat työeläkeyhtiöt ovat antaneet vuokralaisilleen erilaisia vuokrahelpotuksia”, huomauttaa Finanssiala ry:n varatoimitusjohtaja Esko Kivisaari.

Toteutetut toimet rasittavat huomattavasti työeläkevakuutusyhtiöiden maksuvalmiutta eli likviditeettiä. Vaarana on, että yhtiöt joutuvat myymään omistuksiaan aikana, jolloin niistä ei saa hyvää hintaa. Tämä heikentäisi edelleen järjestelmän kykyä hoitaa tulevia eläkkeitä ilman paineita työeläkemaksun korottamiseen.

Tästä syystä myös takaisinlainauksen ehtoja on muutettu niin, että työeläkeyhtiöt voivat rajoittaa takaisinlainausta, jos näiden maksuvalmius muuten vaarantuisi. Takaisinlainauksella tarkoitetaan rahastoa, johon osa yrityksen maksamista työeläkemaksuista kertyy. Yritys voi nostaa rahastosta lainaa vakuutuksen voimassaoloaikana.

”Nyt onkin erittäin toivottavaa, että yritykset hakevat lainaa pankkirahoituksen kautta. Pankit ovat tällä hetkellä hyvässä kunnossa, eikä niillä ole vaikeuksia perusteltujen lainatarpeiden tyydyttämiseen”, Kivisaari sanoo.

Työeläkemaksun alentamiseen käytetään työeläkejärjestelmän tasausvastuussa olevaa niin kutsuttua EMU-puskuria. Alennuksesta aiheutuva vaje EMU-puskuriin katetaan korottamalla työnantajan työeläkemaksua vuosina 2022-2025.