Työeläkepomot vetoavat hallitukseen: Rakennuksia muutettava sairaaloiksi

Suomalaisten työeläkeyhtiöiden toimitusjohtajat vetoavat maan hallitukseen pikaisten uusien koronatoimien käynnistämiseksi. Suomen hallitus on tehnyt kovia ja välttämättömiä päätöksiä vaikeassa tilanteessa, ja työeläkepomojen mukaan nyt tulee päättää ripeästi seuraavista toimista.

Työeläkepomot ehdottavat tehohoidon kapasiteetin pikaista nostamista esimerkiksi muuttamalla käyttökelpoisia rakennuksia sairaaloiksi, kuten monissa muissa maissa on tehty.

”Meidän pitää pystyä myös jäljittämään kattavasti tartuntaketjut, testaamaan nopeasti laaja joukko ihmisiä, asettamaan altistuneet karanteeniin ja eristämään sairastuneet, sillä emme voi vielä tässä vaiheessa sulkea pois mitään koronavirusinfektion käyttäytymisen muotoa. Muualla on saatu hyviä tuloksia laajoilla testauksilla”, työeläkepomot esittävät yhteistiedotteessaan.

Vaikka toimista tulee kustannuksia, ne nähdään eläkeyhtiöissä investointeina, jotka kyllä maksavat itsensä takaisin. Toimilla voidaan pelastaa ihmishenkiä tai lyhentää epidemian kestoa. Epidemian pitkittymisellä olisi erittäin vakavat taloudelliset, sosiaaliset ja terveydelliset seuraukset

”Emme voi koko yhteiskuntana olla eristyksissä merkittäviä aikoja. Se olisi tuhoisaa ja aiheuttaisi lisää inhimillistä kärsimystä, sillä jo lyhyellä aikavälillä yrityksiä kaatuu, ihmiset joutuvat työttömiksi tai heidät lomautetaan määräämättömän pituisiksi ajoiksi.”

Työeläkepomojen mukaan sekä julkinen että yksityinen sektori tulisi nopeasti valjastaa tekemään nopeita investointeja. Yhteisen kannanoton ovat allekirjoittaneet Risto Murto Varmasta, Satu Huber Elosta, Jouko Pölönen Ilmarisesta ja Carl Pettersson Veritaksesta.

Lue lisää yhteiskannanotosta.