Työeläkevakuutusyhtiöt hyvässä kunnossa sijoitusympäristöstä huolimatta

Kulunut kevät on ollut sijoitusten puolesta hankala sekä työeläke- että muille vakuutusyhtiöille. Riittävää riskitöntä tuottoa on vallitsevassa markkinatilanteessa hankala saada. Erityisesti henkiyhtiöiden monissa olemassa olevissa vakuutussopimuksissa taattu vähimmäistuotto ylittää nykyisen riskittömästi saatavissa olevan korkotuoton, mikä pakottaa yhtiöitä riskisempiin sijoituksiin.

​Työeläkesektorin keskimääräinen sijoitustuotto oli Fivan julkaisemien tietojen mukaan tammi-maaliskuussa -1,0 %. Sektorin osakesijoitukset tuottivat keskimäärin -3,3 % ja korkosijoitukset 0,1 %. Työeläkesektorin vakavaraisuusaste jatkoi laskuaan ja oli 26,3 prosenttia. Vuosi sitten samaan aikaan vakavaraisuusaste oli 28,6 prosenttia.

”Hyvä merkki on se, että tässäkin tilanteessa eläkeyhtiöiden vakavaraisuusaste on edelleen hyvällä tasolla”, Finanssialan Keskusliiton varatoimitusjohtaja Esko Kivisaari kommentoi.

Fivan julkaisemissa finanssisektorin vakavaraisuusluvuissa ei tarkasteltu henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden vakavaraisuustilannetta. Päätös on oikea, sillä luvut eivät olisi vertailukelpoisia viime vuoteen raportointisääntöjen muutosten myötä.

Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt ovat vuoden alusta alkaneet soveltaa uutta Solvenssi II -sääntelykokonaisuuden mukaista vakavaraisuus- ja raportointimallia. Vakavaraisuustietoja julkaistaan vakuutusyhtiöiden osalta seuraavan kerran vasta syksyllä.