Työeläkevarat kasvoivat miljardilla eurolla – Tela on huolissaan tuottojen kehityksestä

Vuoden kolmannella neljänneksellä eläkevarojen tuotto jäi vaatimattomaksi: ainoa tuottoa tuonut omaisuuserä olivat osakesijoitukset. Kuva: Andrey Popov / Shutterstock
  • Työeläkkeiden rahoituksessa käytettävät eläkevarat kasvoivat heinä-syyskuussa miljardilla eurolla, uutisoi Työeläkevakuuttajat Tela.
  • Varoja oli syyskuun lopussa yhteensä 244 miljardia euroa.
  • Tuottoa on tullut vain osakesijoituksista. Muut sijoituslajit polkivat paikallaan tai tekivät tappiota.

Eläkevarat kasvoivat miljardilla eurolla vuoden kolmannella neljänneksellä, ja varoja oli syyskuun päättyessä yhteensä 244 miljardia. Vuosi 2023 on tuonut työeläkevaroihin pientä kasvua: varat ovat syyskuun loppuun mennessä kasvaneet kuusi miljardia euroa. Kolmannella neljänneksellä tuotto jäi kuitenkin vaatimattomaksi: ainoa tuottoa tuonut omaisuuserä olivat osakesijoitukset.

”Työeläkesijoituksista vain osakkeet ovat tarjonneet positiivista reaalituottoa korkosijoitusten, kiinteistöjen ja vaihtoehtoisten sijoitusten polkiessa paikoillaan. Kiinteistösijoitukset ovat edellä mainituista pakkasella sekä nimellisesti että reaalisesti”, kertoo Telan analyytikko Kimmo Koivurinne tiedotteessa.

Tuotot huolettavat

Eläkevarojen kokonaistuotot eivät ole sijoitusten riskitason huomioiden verrokkimaita heikompia, mutta eivät myöskään mairittelevia, Tela toteaa. Kuluneiden viiden ja kymmenen vuoden jaksojen tuotot ovat olleet nimellisesti keskimäärin 6,1 ja 5,4 prosenttia vuodessa, mikä inflaation jälkeen tarkoittaa 2,5 ja 3,3 prosentin vuosittaista reaalituottoa. Tämän vuoden nimellistuotto yksityisellä sektorilla oli kolmoskvartaalin lopussa 3 prosenttia, mikä nykyisellä inflaatiolla tarkoittaa -0,3 prosentin reaalituottoa. 

Samalla globaalin osakemarkkinan reaalituotto vuodessa on ollut keskimäärin noin viiden prosentin luokkaa ja amerikkalaisten osakkeiden reaalituotto noin seitsemän prosenttia.

Telan Koivurinne peräänkuuluttaa, että osakkeiden osuutta yksityisten eläkeyhtiöiden sijoituksissa pitäisi lisätä osana lähivuosina tapahtuvaa eläkeuudistusta. Tämä todennäköisesti kasvattaisi tuottoja mutta lisäisi myös riskejä. Eläkesijoituksissa riskitasoa rajoittaa vakavaraisuussääntely.

”Myös Finanssiala ry (FA) kannattaa maltillista riskitason nostoa sijoituksissa. Riskitason noustessa myös riskien kantoon tulee kiinnittää huomiota”, muistuttaa FA:n eläkeasioista vastaava johtaja Mikko Kuusela.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan