Työeläkevaroja ei valtion budjetin tilkkeeksi

”Eläkkeensaajan kannalta usean työeläkevakuuttajan toimeenpanoon perustuva malli
on turvallisin, Työeläkevakuuttajat Telan toimitusjohtaja Suvi-Anne
Siimes sanoo.

Työeläkevarat ovat meillä eläkevakuuttajien hoidossa erillään valtion budjetista, toisin kuin monissa muissa maissa.

”Meillä eläkevaroja ei ole otettu budjetin tilkkeeksi eikä eläkkeitä ole tarvinnut leikata, niin kuin joissakin EU-maissa on talousvaikeuksien takia jouduttu tekemään”, Siimes painottaa.

Suomessa lakisääteinen, kattava eläketurva saadaan kaikesta työstä yhtäläisin ehdoin kertyvästä työeläkkeistä. Muualla Euroopassa työ- ja ammattialoittain vaihtelevilla työantaja- ja ammattialakohtaisilla lisäeläkkeillä on vahvempi rooli.

Suomalaisesta eläkejärjestelmän toteuttamistavasta on sovittu EU-liittymissopimuksen yhteydessä. Liittymissopimus velvoittaa pitämään työeläkevakuuttamisen erillään muusta vakuutustoiminnasta. Siksi lakisääteinen eläkevakuuttaminen ei ole rajat ylittävän kilpailun piirissä.

”Suomi saa käyttää lakisääteisiä työeläkevakuuttajia ja niiden hallinnoimia varoja ainoastaan eläketurvan rahoittamiseen ja hoitamiseen, ei muiden kansallisten päämäärien edistämiseen”, Siimes toteaa.

Suomen työeläkejärjestelmän vakiintunut ja tunnustettu EU-oikeudellinen asema on Siimeksen mukaan merkittävä myös nykyisen eläkepolitiikkamme ja sen hajautetun toimeenpanon kannalta.

”On tärkeää, että meillä on jatkossakin oikeus päättää itsenäisesti eläkkeistämme ja eläkejärjestelmämme toimeenpanosta. Se onnistuu, kun pidämme kiinni liittymissopimuksen yhteydessä sovituista ehdoista ja eurooppalaisista pelisäännöistä”, Siimes korostaa.