Työeläkeyhtiöiden hallintosäännökset takaisin vakuutusyhtiölinjoille

Ensi vuoden alusta lähtien
työeläkeyhtiöiden hallintoa koskevat uudet säännökset. Lakimuutoksen
myötä työeläkeyhtiöiden hallintosäännökset seuraavat henki- ja
vakuutusyhtiöiden sääntelykehitystä.

​Uusi laki vaatii, että työeläkevakuutusyhtiöllä on oltava yhtiön hallituksen hyväksymät kirjalliset toimintaperiaatteet yhtiön sisäisestä valvonnasta, riskienhallintajärjestelmästä, sisäisen tarkastuksen järjestämisestä, palkitsemisesta ja toimintojen ulkoistamisen järjestämisestä. Lisäksi yhtiön hallituksen on säännöllisesti arvioitava hallintojärjestelmää ja kirjallisia toimintaperiaatteita.

Henki- ja vakuutusyhtiöiden vastaavia hallintosäännöksiä uudistettiin jo vuosi sitten. Säännöt pohjautuvat EU:n laajuiseen Solvenssi II -sääntelyyn, joita sovelletaan Suomessa täysimääräisesti vuoden 2016 alusta lähtien.

”Virallisesti suomalaiset työeläkevakuutusyhtiöt ovat Solvenssi II -säännösten ulkopuolella. On silti nähty hyväksi, että työeläkevakuutusyhtiöiden hallintojärjestelmää koskeva sääntely noudattelee pitkälti henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden sääntelyä”, kertoo Finanssialan Keskusliiton johtava lakimies Pia Santavirta.

”Vakuutusyhtiöiden hallintosääntely on ollut tähän asti pitkälti samanlaista kaikille vakuutusyhtiöille. Nyt sama perinne jatkuu hallintojärjestelmää koskevan sääntelyn osalta.”

Lisäksi työeläkevakuutusyhtiöitä koskevassa laissa säädetään kansallisista lähtökohdista käsin uusista hallinnon läpinäkyvyyttä lisäävistä vaatimuksista.