Työhyvinvointiin laitetut eurot tuottavat tulosta

Työeläkeyhtiöiden tekemä työhyvinvointityö on laadukasta ja työhyvinvointihankkeilla saadaan aikaan hyviä tuloksia. Näin todetaan Finanssivalvonnan (Fiva) tekemän tarkastuksen tuloksissa. Fiva kuitenkin muistuttaa, että toiminnan tulisi kohdistua vielä selkeämmin kohonneen työkyvyttömyysriskin torjuntaan. Loppuvuodesta Fiva onkin antamassa asiasta tarkempaa ohjeistusta.

​Fivan mukaan työhyvinvointihankkeiden rahoitusta koskevat käytännöt vaihtelevat. Valvojan mielestä toiminnan pitäisi perustua nykyistä selvemmin riskiin.

”On hyvä, että Finanssivalvonta on nyt selvittänyt asiaa ja todennut niiden olevan jo nyt melko hyvällä tolalla. Asiaan liittyneiden epäilysten kannalta on tärkeää, että menettelyjä tarkistetaan ja yhtenäistetään. Tämän ei kuitenkaan saa johtaa hyvän työn mitätöimiseen”, toteaa varatoimitusjohtaja Esko Kivisaari Finanssialan Keskusliitosta.

Työkyvyttömyyseläkkeet muodostavat vuosittain merkittävän osan eläkemenosta. Tästä syystä työkyvyttömyyden ennaltaehkäisy on tärkeää eläkejärjestelmän rahoituksen kannalta.

Kivisaaren mukaan työeläkevakuutusyhtiöillä on erinomainen mahdollisuus ehkäistä liiallisten työkyvyttömyyseläkkeiden määrää kokoamalla ja välittämällä parhaiksi osoittautuneita käytäntöjä työnantajalta toiselle. ”Tästä hyötyvät aivan kaikki, luonnollisesti työntekijät ja työnantajat, mutta myös työeläkejärjestelmä alentuneiden eläkekustannusten muodossa.”

Fivan tarkastus toteutettiin viime keväänä ja se koski kaikkia kuutta työeläkevakuutusyhtiötä.