Työmaa-avain lisää rakennustyömaiden toiminnan läpinäkyvyyttä

Suurimmasta osasta rakennusalan työmaista ei löydy julkisesti tietoja, ja pääosa alihankkijoiden laskutuksesta liikkuu ainoastaan paperilla. Tulevien lainmuutosten myötä rakennuttajille, päätoteuttajille ja rakennustyön tilaajille tulee merkittävät työmaakohtaiset tiedonantovelvoitteet. Työmaiden seuranta ja valvonta tehostuvat huomattavasti.

​Suomen Tilaajavastuu Oy avaa 2014 voimantulevien velvoitteiden hoitamiseksi Työmaarekisterin osaksi Veronumero.fi-palveluita keväällä 2014. Uudessa Työmaarekisterissä jokainen työmaa tunnistetaan ja tieto liikkuu yhteisen Työmaa-avaimen avulla. Tavoitteena on rehellisten yrittäjien hallinnollisen taakan keventäminen automatisoimalla viranomaisraportointia.

Työmaarekisteri ja Työmaa-avain on tarkoitettu sekä viranomaisille, työn tilaajille että tavallisille asukkaille. Tulevassa rekisterissä Työmaa-avaimella tai kohteen osoitteella löytyy työmaan kaikki keskeiset tiedot. Samalla läpinäkyvyys ja avoimuus lisääntyvät ja Työmaa-avain kertoo kaikille osapuolille, että lakisääteiset velvoitteet on hoidettu. Automaattinen raportointi edellyttää tilaajaketjun siirtymistä sähköiseen laskutukseen. Tässä Finanssialan Keskusliitto ja Verkkolaskufoorumi tukevat rakennusalan Työmaarekisteriä lisäämällä Työmaa-avaimen osaksi Finvoice-verkkolaskua ja sähköistä laskunvälitystä. Muutoksen ansiosta laskut voidaan raportoida automaattisesti ilman turhia paperitöitä suoraan Verohallinnolle. Finanssialan Keskusliiton ja Verkkolaskufoorumin kanssa aloitetun yhteistyön ansiosta yritysten tulevaa raportointitaakkaa voidaan keventää merkittävästi. Veronumero.fi-palveluun avattava Työmaarekisteri ja Työmaa-avain tulevat käyttöön ensi vuoden keväällä, ennen varsinaisten velvoitteiden voimanastumista heinäkuussa 2014. Velvoitteista säädetään verotusmenettelylaissa ja työturvallisuuslaissa, joista hallitus on antanut esityksen (HE 92/2012) ja jonka eduskunta on hyväksynyt 11. huhtikuuta 2013. Työmaarekisteri ja Työmaa-avain julkaistaan jo nyt, jotta kaikki keskeiset sidosryhmät sekä taloushallinnon ja laskutusjärjestelmien toimittajat ehtivät valmistella ja tehdä tarvittavat muutokset ajoissa omiin palveluihinsa ja järjestelmiinsä. Uusi toimintamalli tehtiin yhteistyössä Finanssialan Keskusliiton, Verkkolaskufoorumin, Aalto-yliopiston Real Time Economy -osaamiskeskuksen, Suomen Tilaajavastuu Oy:n sekä kiinteistö- ja rakennusalan merkittävien yritysten kanssa. Lisätietoja: Suomen Tilaajavastuu Oy, varatoimitusjohtaja Mika Huhtamäki puh. 0400 616 253, mika.huhtamaki@tilaajavastuu.fi
Finanssialan Keskusliitto, kehityspäällikkö Pirjo Ilola, puh. 020 793 4255, pirjo.ilola@fkl.fi
Finanssialan Keskusliitto, viestintäpäällikkö Kristiina Siikala, puh. 020 783 4273, kristiina.siikala@fkl.fi
Verohallinto, Sari Wulff, ylitarkastaja, OTK, Henkilöverotus, ohjaus- ja kehittämisyksikkö, puh. 020 612 3833, sari.wulff@vero.fi