Työnantajapuoli on pettynyt vakuutusväen liiton lakkoilmoitukseen

Vakuutusväen Liitto (VvL) antoi tänään perjantaina 1.12. varoituksen vakuutusalaa koskevasta työtaistelusta. Finanssiala ry (FA) ja Palvelualojen työnantajat Palta ovat pettyneitä lakkoilmoitukseen ja siihen, että työntekijäpuolella ei ole valmiutta vastata vakuutusyhtiöiden asiakkaiden toiveisiin joustavammista palveluajoista normaalisti neuvottelemalla. Nykyään asiakkaat haluavat vakuutuspalveluja laajemmin kuin vain perinteisenä virka-aikana.

Vakuutusalalla on neuvoteltu uudesta työehtosopimuksesta syyskuun alusta lähtien. Työehtosopimuksen voimassaolo päättyi lokakuun lopussa. Vaikka neuvotteluja on käyty pitkään ja kohtuullisen hyvähenkisesti, niissä ei ole edelleenkään päästy ratkaisuhakuisesti keskustelemaan koko finanssialan murrokseen olennaisesti liittyvien työaikasäännösten joustavoittamisesta. Kyse on erityisesti viikonloppuna tehtävästä työstä. Jo ennen nyt ilmoitettuja lakkoja neuvotteluilmapiiriä on vaikeuttanut myös se, että Vakuutusväen Liitto ilmoitti perjantaina 24.11. ylityökiellosta.

”Työntekijä- ja työnantajapuoli ovat tehneet hyvää ja tuloksellista tulevaisuuden luotaamista ns. Hyvinvoiva finanssiala -hankkeessa. Yhteisenä johtopäätöksenä oli, että asiakastarpeet ja asiakkaiden käyttäytyminen ovat voimakkaassa muutoksessa mm. digitalisaation myötä. Asiakkaat toivovat entistä monipuolisempia palveluita kelloajasta ja viikonpäivästä riippumatta”, muistuttaa Paltan varatoimitusjohtaja Tuomas Aarto.

Aarton mielestä on erittäin harmillista, että hyvä yhteisymmärrys ei ulotu tes-pöydässä konkretiaan.

”Työnantaja on halukas ratkaisemaan asiat neuvotteluteitse. Ratkaisujen löytäminen on yhteinen intressi. Monipuolisemmat työajat toisivat joustavuutta myös työntekijöille, ei vain työnantajille. Maailma on muuttunut myös vakuutuspuolella. Tätä faktaa ei muuta tarrautuminen menneisyyteen tai uhkailu työtaistelutoimilla.”

”Vakuutusalan työehtosopimusten työaikakirjaukset on aika saattaa samalle viivalle muiden toimialojen kanssa. Monilla muilla aloilla on jo vuosikausia voitu tehdä työtä joustavasti eri viikonpäivinä”, Aarto sanoo.

Tänään ilmoitetut lakot on määrä toteuttaa kahdessa erässä. Ensimmäinen alkaisi 18.12.2017 klo 7 ja päättyisi 19.12.2017 klo 23. Toinen lakko alkaisi 28.12.2017 klo 7 ja päättyisi 29.12.2017 klo 23. Lakot koskisivat toteutuessaan kaikkia Vakuutusväen Liiton jäseniä.

Vakuutusalan työehtosopimuksen piirissä on noin 10 000 toimihenkilöä. Työehtosopimuksen työnantajaosapuolena ovat FA ja Palta. Palta edustaa neuvotteluissa molempia työnantajaliittoja FA:n kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen perusteella.