Työntekijän osuus työeläkemaksusta nousee

Työntekijän osuus työeläkemaksusta kasvaa, tiedottaa
sosiaali- ja terveysministeriö. Vastaavasti työnantajan osuus maksusta
pienenee. Asiaa koskevat lait tulevat voimaan vuodenvaihteessa.

Työtekijän osuus työeläkemaksusta nousee vuoteen 2020 mennessä 1,2 prosenttiyksikköä. Vastaavasti työnantajan maksu laskee nykytasosta 1,2 prosenttiyksikköä. Muutos koskee sekä yksityistä että julkista sektoria. Muutokset ovat osa työmarkkinajärjestöjen tekemää kilpailukykysopimusta.

Myös työeläkevakuutusyhtiöiden hallinnon koostumusta muutetaan. Jatkossa palkansaajien osuus hallituksen ja hallitusneuvoston jäsenistä kasvaa ja työnantajien pienenee. Nykyään kummankin tahon edustajia on ollut yhtä monta.