Työryhmä: Käteisen rahan käyttöä ei ole tarpeen rajoittaa

Käteisen rahan käyttöön ei ole suunnitteilla rajoituksia eikä maksukorttia ole tulevaisuudessa pakko tarjota asiakkaalle yhtenä maksuvaihtoehtona. Mahdollisia rajoituksia pohti viime syksynä perustettu työryhmä. Työryhmän selvitys liittyi harmaan talouden torjumiseen, sillä suuri osa harmaasta taloudesta liikkuu käteisenä rahana. Finanssialan Keskusliitto oli edustettuna työryhmässä.

Työryhmä pohti, pitäisikö suurten ostosten maksamista käteisellä rajoittaa. Joissakin EU-maissa ei voi maksaa käteisellä suuria, 1 000–15 000 euron ostoksia. Näissä maissa sähköinen maksaminen henkilöä kohden on kuitenkin selvästi alhaisemmalla tasolla kuin Suomessa, joten käteismaksuja tehdään paljon enemmän. Tällöin myös harmaalle taloudelle avautuu uusia mahdollisuuksia. Suomessa muun muassa ravintola- ja majoitusalalla, parturi- ja kampaamoalalla sekä kosmetologipalveluissa esiintyy myyntiä, jota ei merkitä kassaan tai kirjanpitoon. Näillä aloilla ostokset eivät ole suuria, joten ulkomaisten esimerkkien mukainen suurten käteissummien kielto ehkäisisi suomalaista harmaata taloutta vain vähän. Ulkomailla käteiskiellot koskevat myös palkanmaksua. Osana hallituksen harmaan talouden torjuntaohjelmaa Suomessa palkanmaksu käteisellä kiellettiin 1.7.2013 lukien.

Maksukorttia ei ole pakko hyväksyä

Työryhmä tuli pohdinnossaan siihen tulokseen, että yrittäjien ei ole pakko tarjota asiakkaalle maksukorttia yhtenä maksuvaihtoehtona. Suomessa siirtyminen sähköiseen maksamiseen etenee muutenkin nopeasti, eikä asiasta kannata erikseen säätää lailla. Suomi on korttimaksamisen kärkimaita, ja käteisen käytön ennustetaan lähivuosina edelleen vähenevän. Lähes kaikilla suomalaisilla on käytössä maksukortti, ja yli kolme neljästä maksaa päivittäistavaraostoksensa tavallisimmin kortilla. Tällä hetkellä korttimaksuja ottaa vastaan yli 100 000 yrittäjää ja muuta tahoa. Ostosten siirtyminen verkkoon on lisännyt verkkomaksamista voimakkaasti. Kännykällä maksaminen ja muut uudentyyppiset maksutavat lisäävät myös todennäköisesti sähköistä maksamista suhteessa käteisen käyttöön. Sähköisen maksamisen etuja ovat jäljitettävyys ja turvallisuus. Viranomaisten kannalta sähköiset maksutavat ovat helpommin valvottavissa, joten ne vähentävät veronkiertomahdollisuuksia.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat