Työtulojen tarkistukset nostivat YEL-maksua 83 prosentilla 56 000 yrittäjästä

Uusi laki velvoitti työeläkevakuuttajat tarkistamaan vuoden 2023 aikana niiden yrittäjien työtulot, joilla työtulo oli alle 15 000 euroa. Kuva: Shutterstock
  • Noin 83 prosentilla 56 000 yrittäjästä tuli lakiuudistuksen myötä korotus YEL-maksuun.
  • Uusi laki velvoitti työeläkevakuuttajat tarkistamaan vuoden 2023 aikana niiden yrittäjien työtulot, joilla työtulo oli alle 15 000 euroa.
  • Tiedot käyvät ilmi Työeläkevakuuttajat Telan joulukuussa keräämistä luvuista.
  • Työtulo tarkoittaa yrittäjän työpanoksen arvoa rahassa mitattuna, ja se on pohjana vakuutusmaksulle sekä sosiaaliturvan ja tulevan eläkkeen määrälle.

Työeläkevakuuttajat ovat tarkastaneet, ovatko yrittäjien eläkevakuutuksen pohjana olevat työtulot ajan tasalla. Työeläkevakuuttajat tarkistivat vuoden 2023 aikana niiden yrittäjien työtulot, joilla työtulo oli alle 15 000 euroa. Työtulotarkistuksissa on kyse vuoden 2023 alussa voimaan tulleesta lakimuutoksesta, joka velvoittaa työeläkevakuuttajat tarkistamaan yrittäjien työtulon tasoa.

Lakimuutoksen tavoitteena on vähentää yrittäjien alivakuuttamista, jolloin yrittäjän työtulo ei vastaa todellista työpanosta. Laki edellyttää, että työtulo vastaisi vuosipalkkaa, joka maksettaisiin samasta työstä yhtä ammattitaitoiselle henkilölle.

”On tärkeää yrittäjien oman sosiaaliturvan sekä yrittäjien eläkejärjestelmän toimivuuden kannalta, että työtulo vastaa mahdollisimman hyvin yrittäjän työpanosta”, muistuttaa Finanssiala ry:n eläkeasioista vastaava johtaja Mikko Kuusela.

Moni yrittäjä maksaa todellista työtuloaan vastaavaa summaa pienempää eläkemaksua. Seurauksena on yrittäjien pieniksi jäävät eläkkeet ja riittämätön sosiaaliturva. Työtulosta riippuvat vanhuuden ja työkyvyttömyyden aikana maksettava työeläke sekä muun muassa sairaus- ja vanhempainpäivärahat, työttömyysturva ja asumistuki.

Ongelmia aiheutuu myös maksussa olevien yrittäjäeläkkeiden rahoitukseen, sillä yrittäjien nyt maksamilla eläkemaksuilla kustannetaan eläkkeellä olevien yrittäjien eläkkeet. Yrittäjien maksamat eläkemaksut eivät riitä maksussa oleviin eläkkeisiin. Valtio on joutunut kasvattamaan omaa maksuosuuttaan, jotta eläkkeet saadaan maksettua.

”Yrittäjän eläkejärjestelmää on syytä jatkuvasti kehittää. Tämä koskee myös vaikeaksi koettua työtulon määrittämistä”, Kuusela sanoo.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan