Ukkosmyrskyyn voi varautua

Viime viikon Asta-myrskyn jälkeen odotetaan Suomeen lähiaikoina uutta ukkosrintamaa. Finanssialan Keskusliitto kehottaa ihmisiä varautumaan etukäteen mm. siirtämällä omaisuuttaan suojaan.

​Liiton keräämien tietojen mukaan salama aiheuttaa joka vuosi 2-4 suurvahingoksi luokiteltavaa tulipaloa, joissa yksittäinen korvaus on yli 200.000 euroa. Lisäksi salama sytyttää satoja pienempiä paloja, erityisesti metsäpaloja. Ukkonen myös aiheuttaa runsaasti ylijännitevahinkoja sähkölaitteille. Vahinkoihin kannattaakin varautua jatkossa jo etukäteen.

– Rakennuksen ukkossuojauksen tarkoitus on järjestää salamaniskun aiheuttamalle sähköenergialle turvallinen kulkutie maahan, jolloin vahingot jäävät mahdollisimman pieniksi. Esimerkiksi rakennuksen läheisyydessä olevat korkeat puut tai metallinen lipputanko voivat estää rakennukseen kohdistuvat salamaniskut. Rakennuksen suojaaminen suorilta salamaiskuilta perustuu siis salaman ”sieppaamiseen” ennen salaman osumista rakennukseen, sanoo vahingontorjuntapäällikkö Seppo Pekurinen Finanssialan Keskusliitosta.

Omaisuusvahinkoja voi välttää asentamalla taloon ukkosenjohdattimen. Pekurisen mukaan myös rakennuksen pääkatkaisimen sulkeminen ja kodinkoneiden johtojen irrottaminen pistorasioista auttavat suojautumisessa.

Suora salamanisku on luonnonilmiövahinko, joita korvataan omaisuusvakuutuksista kuten koti-, kiinteistö- ja maatilavakuutuksista. Tällöin salama on esimerkiksi sytyttänyt rakennuksen palamaan tai pirstonut talon perustuksia, puurakenteita tai irtaimistoa. Metsäpaloja korvataan metsävakuutuksesta.

Ylijännitesuojaus epäsuorien salamaniskujen varalle

Ukkosen aiheuttamia sähköilmiövahinkoja voi sattua myös silloin kun salama ei iske suoraan rakennukseen vaan aiheuttaa ns. ukkosylijännitteen. Korkea jännite voi syntyä salamaniskusta avojohtoon tai pilvien välisestä salamaniskusta. Johtimiin muodostuu sähkölaitteita rikkova ylijännite, joka voi kulkeutua pitkänkin matkan päähän salaman iskupaikasta.

– Osa epäsuoran salamaniskun aiheuttamista vahingoista voidaan ehkäistä rakennusten ylijännitesuojilla. Kerrostalon sähkökeskukseen asennettu ylijännitesuojaus ja asuntoihin asennetut, pistorasioihin kytketyt ylijännitesuojat antavat suojaa sähköilmiövahinkoja vastaan, Pekurinen sanoo.

Epäsuoran salamaniskun aiheuttamien ylijännitevahinkojen vakuutuskorvaukset riippuvat vakuutusehdoista, joissa on eroja. Saatavana on laajoja kotivakuutuksia, jotka korvaavat sähköilmiövahinkoja.

– Oma vakuutusturva kannattaa tarkistaa myös ukkosvahinkojen osalta, jotta vältytään ikäviltä yllätyksiltä salamaniskun jälkeen. Olkoon salamanisku suora tai epäsuora, Pekurinen sanoo.

Sähköturvallisuuslaki ei koske suoralta salamaniskulta suojautumista, vaan rakennuksen omistaja joutuu itse harkitsemaan ukkossuojauksen tarpeen. Lakiin perustuva rakennusten ukkossuojaus koskee vain räjähdetilojen rakennuksia.

– Suojausvelvoitteiden laajentamista kannattaisi lisätä. Ainakin historiallisesti arvokkaat rakennukset kuten kirkot yms. pitäisi ehdottomasti suojata. Samoin pitäisi kehittää ennakkovaroitusjärjestelmiä poikkeuksellisten suurten rajuilmojen varalta, sanoo vahingontorjuntapäällikkö Seppo Pekurinen Finanssialan Keskusliitosta.