Uudet maksupalvelut tulevat kuluttajille asteittain

Tulevaisuudessa asiakas voi maksaa tililtään ja saada tietoa tileistään muunkin kuin oman pankkinsa kautta, kun pankkien ylläpitämät maksutilit avataan ulkopuolisille maksupalveluntarjoajille. Uudistuksen myötä kuluttajien omavastuu oikeudettomista tilitapahtumista supistuu. 13. tammikuuta tulevat lakimuutokset perustuvat EU:n maksupalveludirektiiviin. Kaikki uudistukset eivät tule samaan aikaan käyttöön.

Maksutilejä pitävien palveluntarjoajien, kuten pankkien, on sallittava pääsy maksutileille myös muiden toimiluvan saaneiden palveluntarjoajien välityksellä. Toimiluvan saamisen edellytyksistä on säädetty päivitetyssä maksulaitoslaissa.

Kun uudet palvelut tulevat markkinoille, asiakas voi esimerkiksi käynnistää tilisiirron pankkitililtään tai saada tilitietoja pankkitileistään muun palveluntarjoajan kuin tiliä pitävän pankin välityksellä. Uusia palveluja ei kuitenkaan ole saatavilla vielä 13. tammikuuta.

”Tärkeintä palveluissa on aina niiden turvallisuus kuluttajalle. Sen vuoksi tarvitaan Finanssivalvonnan (Fiva) kannanoton mukaan ulkopuolisten palveluntarjoajien ja pankin välille maksupalvelun käynnistämistä ja tilitietopyyntöjä varten oma rajapinta. Siinä ulkopuolinen palveluntarjoaja tunnistautuu pankille asiakkaan jokaisen toimeksiannon yhteydessä ja saa käsiteltäväkseen vain toimeksiantoon tarvittavat tiedot”, sanoo FA:n johtava asiantuntija Inkeri Tolvanen.

Vaikka laki astuu voimaan 13. tammikuuta, rajapintojen tekniset säännökset ja tarkemmat tekniset kuvaukset tulevat myöhemmin. Palveluja ei voi rakentaa, ennen kuin suuntaviivat ovat selvillä.

Tässä vaiheessa vaihtoehdoksi on tarjottu asiakasrajapinnan hyödyntämistä niin sanotulla screen scraping- eli kuvakaappausmenetelmällä. Kuvakaappauksella tarkoitetaan sitä, että maksupalvelun tai tilitietopalvelun tarjoaja pyytää asiakasta antamaan pankkitunnuksensa omalle sivulleen, eikä pankin tunnistautumislinkin kautta, ja kirjautuu sen jälkeen tunnusten avulla asiakkaan verkkopankkiin. Euroopan pankkivalvontaviranomaisen mukaan kuvakaappausmenetelmää ei tarvitse hyväksyä, jos se on tähän asti ollut kansallisessa laissa kiellettyä. Finanssivalvonta on 10. tammikuuta antamassaan kannanotossa kieltänyt kuvakaappausmenetelmän käytön Suomessa.

”Muutosten teko pankkien järjestelmiin vie aikaa. Jos lainsäädäntö teknisten asioiden osalta etenee aikataulussa, valmista tulee syksyyn 2019 mennessä”, toteaa Inkeri Tolvanen.

Muutoksista aiheutuvat kustannukset ovat finanssialalle merkittävät, sillä nykyisiä verkkopankkipalveluja ei ole suunniteltu eikä tarkoitettu kolmansien osapuolten hyödynnettäväksi.

Kuluttajien rahallinen vastuu pienenee heti

Kuluttajan rahallinen vastuu maksupalvelun, kuten maksukorttien, oikeudettomasta käytöstä pienenee. Jos maksuvälinettä on käytetty oikeudettomasti, on tähän mennessä kuluttaja vastannut kuluista 150 euroon asti. Tästedes kuluttajan vastuu on rajoitettu 50 euroon. Jos kuluttaja on ollut maksuvälineen käytössään törkeän huolimaton, on hän edelleenkin itse vastuussa koko menetetystä rahasummasta.

Jatkossa maksun saaja ei saa periä lisämaksua tavallisimpien maksukorttien käytöstä. Kaupoilla ei siis ole enää oikeutta veloittaa ylimääräistä maksua siitä, että maksutavaksi valitsee tavallisimmin käytössä olevan maksukortin.

Nämä muutokset tulevat voimaan 13. tammikuuta.

Lue myös:

FA:n laatima Kysymyksiä ja vastauksia toisesta maksupalveludirektiivistä (PSD2)
Finanssivalvonnan kannanotto toisesta maksupalveludirektiivistä

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat