Uudet sijoitusrahastoesitteet helpottavat tuotteiden vertailua mutta voivat vaikeuttaa tuoton arviointia

Vastedes sijoitusrahastoista ja muista sijoitustuotteista tehtävät esitteet laaditaan saman mallin mukaisesti. Kuva: Worawee Meepian / Shutterstock
  • Sijoitustuotteista sijoittajalle annettavat esitteet uudistuvat.
  • Vastedes sijoitusrahastoista ja muista sijoitustuotteista tehtävät esitteet laaditaan saman mallin mukaisesti.
  • Mallien yhdistyminen helpottaa eri sijoitustuotteiden vertailua mutta saattaa hankaloittaa tuottojen arviointia.

EU:n vuonna 2014 antama PRIIPS-asetus velvoittaa, että vähittäissijoittajille markkinoitavista paketoiduista sijoitustuotteista on laadittava yhtenäinen avaintietoasikirja. Asiakirjassa esitetään kolmella sivulla sijoittajan kannalta keskeiset tiedot tuotteesta ja sen riskeistä. Asetuksen tavoitteena on parantaa sijoittajansuojaa. Tällä hetkellä sääntely koskee muun muassa strukturoituja sijoitustuotteita, johdannaisia ja sijoitusvakuutuksia. PRIIPS-asetus ei koske sijoitusrahastoja, sillä niistä tehdään jo aiemmin voimaan tulleen sääntelyn mukaan samantyyppinen UCITS-avaintietoesite. Hiljattain hyväksytyn uudistuksen myötä nämä asiakirjat yhdistyvät siten, että vuoden 2023 alusta myös rahastoista laaditaan PRIIPS-avaintietoasiakirja.

Kun sijoitusrahastojen esitteet uudistuvat, muuttuu osittain myös sijoittajalle annettavan tiedon sisältö. Vaikka pääosa säännöksistä tulee suoraan sovellettavasta asetuksesta, aiheuttavat muutokset tarpeen myös muokata kotimaista lainsäädäntöä. Tätä koskeva hallituksen esitys on toukokuun alussa annettu eduskunnalle.

”Osa muutoksista on teknisiä, mutta samalla varmistetaan, että rahastoista tehdään jatkossa vain yksi PRIIPS:n mukainen esite. Kääntöpuolena on, että samalla mahdollisuus tehdä vaihtoehtorahastoista niin sanottu kansallisen sääntelyn mukainen esite poistuu”, avaa Finanssiala ry:n johtava lakimies Jari Virta.

Yksi ero uuden PRIIPS-avaintietoasikirjan ja perinteisen UCITS-avaintietoesitteen välillä on siinä, miten niissä esitetään sijoitustuotteen mahdollinen tuotto. UCITS-avaintietoesitteessä vuosittain esitettyä historiallista tuottoa verrataan rahaston mahdolliseen vertailuindeksiin. PRIIPS-avaintietoasikirjassa puolestaan annetaan erilaisilla oletuksilla laskettuja euro- ja prosenttimääräisiä skenaarioita. Näitä skenaarioita on kritisoitu, sillä nykymuodossaan ne ovat monimutkaisia ja tuottavat ylioptimistisia arvioita. Tärkeää on huomata, että ne eivät ole tuotteen tarjoajan oletuksia, vaan sääntelyn mukaisesti laskettuja lukuja.

”Uusissa säännöissä laskentaperusteita on muokattu toivottavasti parempaan suuntaan. Rahastojen siirtyminen PRIIPS-avaintietoasikirjan käyttöön helpottaa eri tuotteiden vertailua. Samalla se saattaa kuitenkin hämmentää rahastosijoittajia, sillä tuttu avaintietoesitteessä ollut historiallinen tuottokehitys poistuu esitteestä ja tilalle tulee eri vaihtoehdoille lasketut tuottoskenaariot. Myös rahastosta esitettävä riski-tuottomittari saattaa muuttua”, sanoo Finanssiala ry:n johtava lakimies Jari Virta.

Yli neljännes suomalaisista sijoittaa rahastoihin

Tilastokeskuksen vuoden 2020 varallisuustutkimuksen mukaan noin 1,3 miljoonalla suomalaisella oli rahastosijoituksia. Sijoitusrahastovarallisuuden mediaani on 4 000 euroa. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli maaliskuun lopussa 150 miljardia euroa.

Rahaston kotimaalla on merkitystä: Suomalainen rahastoala tuo työpaikkoja ja verotuloja ja siten hyödyttää koko yhteiskuntaa. Rahastot voivat olla myös vientituote: jo nyt viidennes suomalaisten sijoitusrahastojen pääomista tulee Ruotsista.

Sijoitusrahastot antavat kaikille halukkaille mahdollisuuden sijoittaa varansa suunnitelmallisesti ja hallitusti.

”Sijoittaminen ei voi olla varattu vain niille, joilla on siihen aikaa ja asiantuntemusta. Sijoittaa voi myös palveluna, jolloin saa koko sijoituspolitiikan yhtenä pakettina. Rahastoon pätee sama kuin muihinkin palveluihin: siitä maksetaan, ettei tarvitse itse valita kohteita, seurata markkinoita eikä hajauttaa riskejä,” Virta kuvailee.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan