Uudistuva finanssiala tarvitsee yhteisen edunvalvojan

”Asiakkaan etu on, että pankit, henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt, työeläkeyhtiöt, arvopaperivälittäjät, rahoitusyhtiöt ja rahastoyhtiöt tekevät yhteisessä rintamassa edunvalvontatyötä”, Finanssialan Keskusliiton (FK) hallituksen puheenjohtaja Risto Tornivaara korosti Vakuutustoiminta 200 vuotta –seminaarissa keskiviikkona 21.9.

Finanssialan sektorit tekivät pitkään edunvalvontaansa omissa siiloissaan. Tasan 10 vuotta sitten Pankkiyhdistys, Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto, Rahoitusyhtiöiden Yhdistys ja Finanssityönantajat päättivät yhdistää voimansa. Laaja-alaiseen etujärjestöön liittyivät myöhemmin myös Arvopaperivälittäjien yhdistys ja Sijoitusrahastoyhdistys.

Kiihtyvä digitalisaatio edellyttää Tornivaaran mukaan Suomessa toimivilta finanssialan toimijoilta yhteistä vahvaa edunvalvontaa. ”Esimerkiksi uusilla toimijoilla pitää olla samat pelisäännöt kuin pitkään alalla olleilla – muutoin kilpailutilanne vääristyy. Samalla on huolehdittava, että kansallista lisäkuorrutusta ei leivota EU-lakien päälle.”

Uudenlaiset kilpailijat ja erilaiset start up-yritykset ovat Tornivaaran mukaan tärkeitä toimijoita muuttuvalla finanssialalla. Uusi kilpailutilanne tarjoaa myös yhteistyömuotoja erilaisten toimijoiden välille.

Tornivaara muistutti, että Suomen etujen valvonta tapahtuu Brysselissä ja Frankfurtissa. ”Finanssialan Keskusliitolla on yhdessä jäsentensä kanssa paras asiantuntemus ajaa finanssialan etuja EU:ssa. Vireillä on kymmeniä uusia sääntelyhankkeita sekä yhteisvastuullisuutta lisääviä toimia pankkiunionissa ja vakuutussektorilla.”

Yhteinen edunvalvontapöytä mahdollistaa Tornivaaran mielestä sen, että ala tunnistaa yhdessä ennakoivasti, millaisia vaikutuksia uudella sääntelyllä ja finanssialaan kohdistuvilla veroilla on. ”Laaja yhteistyö auttaa ennalta torjumaan tilanteita, joissa yhtä lohkoa koskeva sääntely ja velvoitteet uhkaavat valua muille sektorille. Yhteisestä edunvalvonnasta hyötyvät sekä pienet että suuret finanssialan yritykset. Yksikään yritys – edes suuri toimija – ei yksin kykene hoitamaan edunvalvontaa täyspainoisesti. ”

Finanssiala on vahva ja vastuullinen hyvinvoinnin rakentaja. FK:n äskettäin uudistettuun strategiaan kirjattiin ensimmäisen kerran tämä finanssialan yhteinen tahtotila, joka yhdistää eri taustaisia toimijoita.

FK:n tehtävänä on rakentaa jäsenyrityksille toimintaympäristöä, jossa ne voivat liiketoiminnallaan lisätä suomalaista hyvinvointia. ”Yhteistä edunvalvonnan pöytää tarvitaan myös eteenpäin menevässä maailmassa. Suomalainen vakuutustoiminta on 200-vuotisen historiansa aikana onnistunut moneen kertaan uusiutumaan muuttuvien tarpeiden edessä. Tähän uudistustyöhön tarvitaan taitavaa, tehokasta ja yhteistyökykyistä edunvalvojaa ja sitä uudistuva Finanssialan Keskusliitto on”, Risto Tornivaara sanoi.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat