Uudistuvaan lukioon lisää talous- ja työelämäosaamista

Valtioneuvosto on hyväksynyt uuden asetuksen lukiokoulutuksen tavoitteista ja tuntijaosta. Lukion oppimäärän laajuus säilyy ennallaan eikä rakenteeseen ole tulossa suuria muutoksia. Uudistuksen myötä yhteiskuntaopin pakollisten kurssien määrä lukiossa kasvaa kahdesta kolmeen. Lisäksi opetukseen on tulossa kolme syventävää teemaopintokokonaisuutta.

​Uudistetut opetussuunnitelmat otetaan käyttöön viimeistään vuoden 2016 elokuun alussa. Tutkimuspäällikkö Tarja Kallonen Finanssialan Keskusliitosta toivoo, että tulevaisuuden lukion oppisisällöissä huomioitaisiin talousasiat sekä annettaisiin eväitä työelämään. Talousasioiden ymmärtäminen sekä oman talouden hallinta tulee kuulua myös lukion opetussisältöihin. Asetuksessa mainitaan myös työelämä- ja yrittäjätaitojen vahvistaminen osana työskentelytaitoja. Tätä finanssiala pitää hyvänä.

”Lukiokoulutus on yleissivistävää koulutusta, joka antaa ensisijaisesti valmiudet jatko-opintoihin, mutta joillekin myös suoraan työelämään siirtymiseen tai yrittäjäksi ryhtymiseen. Ehdotuksen mukaan työelämävalmiuksia annetaan yhdessä kolmesta teemaopintojaksosta. Mielestämme työelämävalmiuksien opettaminen tulisi saavuttaa kaikki lukiolaiset eikä olla vain yksi osa yhtä teemaopintojaksoa”, sanoo Tarja Kallonen.