Uusi ase harmaan talouden torjuntaan – arvonlisäverot reaaliaikaisesti verottajalle

Tieto Oy:n ja Finanssialan Keskusliiton (FK) ideoiman ja kehittämä ISO
20022-standardi mahdollistaa arvonlisäveron raportoinnin
reaaliaikaisesti. Jokaisesta laskusta raportoidaan digitaalisesti
veroviranomaisille tarpeellinen tieto. Euroopan siirtyessä uuden
standardin käyttöön on mahdollista saada jopa 160 miljardia euroa
enemmän verotuloja arvonlisäveroista, jotka tällä hetkellä jäävät
raportoimatta verottajalle.

Digitalisaatio on paras ase harmaan talouden torjunnassa. Nyt julkaistu standardi arvonlisäveron helppoon raportoimiseen edistää sähköiseen laskutukseen siirtymistä Euroopassa ja keventää yritysten raportointitaakkaa automatisoinnin ja reaaliaikaisuuden avulla. Tieto Oy on ylpeä voidessaan osallistua harmaan talouden kitkemiseen tarjoamalla uusia tehokkaita digitaalisia työkaluja yrityksille ja yhteisöille, sanoo integraatiopalveluiden johtaja Kimmo Hannus Tiedosta.

”Tieto on aktiivisesti mukana finanssialan ekosysteemeissä. Meillä oli aktiivinen rooli yhdessä Finanssialan Keskusliton kanssa uuden standardin määrittelyssä. Olemme tehneet tiivistä yhteistyötä myös veroviranomaisten kanssa luodaksemme yhteiset pelisäännöt,” Hannus jatkaa.

”Uuden standardin käyttöönotto edistää yhdenmukaisia arvonlisäveronkannon käytäntöjä Euroopassa. Suomessa arvonlisäverovaje ei ole suuri ongelma. Suomalaisille yrityksille reaaliaikaiseen arvonlisäveron raportoimiseen siirtyminen Euroopassa tarkoittaisi ennen kaikkea reilumpaa kilpailuympäristöä,” toteaa kehityspäällikkö Pirjo Ilola Finanssialan Keskusliitosta.

Ilolan mukaan uusi standardi on jo kolmas ISO-standardi, jonka laadinnassa FK on ollut mukana. Sekä Tieto että Finanssialan Keskusliitto toivovat standardin nopeaa ja laajaa käyttöönottoa verohallinnossa, julkisella sektorilla ja yrityksissä, jotta standardin tarjoamat hyödyt saataisiin lunastettua mahdollisimman nopeasti.

Tieto on aktiivisesti edistämässä Suomen digitalisointia ja finanssialan ekosysteemin kehittymistä. Tieto on muun muassa suunnitellut ja toteuttanut Siirto-maksujärjestelmän, Suomen ensimmäisen reaaliaikaisen järjestelmän eri pankkien välisille mobiilimaksuille sekä ollut vahvasti mukana edistämässä käteis- ja korttimaksukuittien digitalisointia osana TARU-hanketta.